Het aantal fraudedossiers verdriedubbelde in diezelfde periode, leren cijfers van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Fraude in de kinderbijslag gebeurt vooral via valse verklaringen over de samenstelling van het gezin. Soms verblijven een of meer gezinsleden niet meer in België of zijn valse verklaringen afgelegd over de inkomsten of het statuut van de ouders.

Van de periode voor 2014 bestaan geen volledige cijfers, omdat de kinderbijslagfondsen zelf maar fragmentarisch controles uitvoerden. Sinds 2014 staat het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag in voor de controles, via zijn cel sociale fraude.

Hoewel de kinderbijslag sinds de zesde staatshervorming een gemeenschapsbevoegdheid is, gebeurt de controle voorlopig nog op federaal niveau. De opbrengsten vloeien wel naar de Vlaamse begroting.

De cel sociale fraude deelt nu automatisch gegevens met andere instellingen van de sociale zekerheid, inspectiediensten en parketten. Zo wordt meer fraude aan de bron gedetecteerd.

Het aantal fraudedossiers verdriedubbelde in diezelfde periode, leren cijfers van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).Fraude in de kinderbijslag gebeurt vooral via valse verklaringen over de samenstelling van het gezin. Soms verblijven een of meer gezinsleden niet meer in België of zijn valse verklaringen afgelegd over de inkomsten of het statuut van de ouders. Van de periode voor 2014 bestaan geen volledige cijfers, omdat de kinderbijslagfondsen zelf maar fragmentarisch controles uitvoerden. Sinds 2014 staat het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag in voor de controles, via zijn cel sociale fraude. Hoewel de kinderbijslag sinds de zesde staatshervorming een gemeenschapsbevoegdheid is, gebeurt de controle voorlopig nog op federaal niveau. De opbrengsten vloeien wel naar de Vlaamse begroting. De cel sociale fraude deelt nu automatisch gegevens met andere instellingen van de sociale zekerheid, inspectiediensten en parketten. Zo wordt meer fraude aan de bron gedetecteerd.