Sinds de media-aandacht voor het virus laten wekelijks zo'n twintig personen zich testen. Dat aantal blijft ongeveer constant. De personen zijn reizigers die een verblijf achter de rug hebben in Latijns-Amerika of de Caraïben. Het ITG verwacht in de komende weken wellicht nog een aantal gevallen aan te treffen. Een overrompeling zou het echter niet worden. Mogelijk raakten wel nog meer personen met het zikavirus besmet. Het virus is maar een paar dagen in het bloed aanwezig. Antilichamen blijven langer zichtbaar, maar kunnen ook positief reageren op verwante ziektes zoals dengue. Het zikavirus met zekerheid vaststellen is daarom niet evident. Het virus wordt overgebracht door muggen van het Aedesgeslacht en zorgt bij de meeste mensen voor een milde griep. Hoewel er nog geen zekerheid over bestaat, leidt een besmetting van een ongeboren kind mogelijk tot een ernstige - tot zelfs fatale - aantasting van de hersenen, met een verkleinde schedel tot gevolg. (Belga)

Sinds de media-aandacht voor het virus laten wekelijks zo'n twintig personen zich testen. Dat aantal blijft ongeveer constant. De personen zijn reizigers die een verblijf achter de rug hebben in Latijns-Amerika of de Caraïben. Het ITG verwacht in de komende weken wellicht nog een aantal gevallen aan te treffen. Een overrompeling zou het echter niet worden. Mogelijk raakten wel nog meer personen met het zikavirus besmet. Het virus is maar een paar dagen in het bloed aanwezig. Antilichamen blijven langer zichtbaar, maar kunnen ook positief reageren op verwante ziektes zoals dengue. Het zikavirus met zekerheid vaststellen is daarom niet evident. Het virus wordt overgebracht door muggen van het Aedesgeslacht en zorgt bij de meeste mensen voor een milde griep. Hoewel er nog geen zekerheid over bestaat, leidt een besmetting van een ongeboren kind mogelijk tot een ernstige - tot zelfs fatale - aantasting van de hersenen, met een verkleinde schedel tot gevolg. (Belga)