Het parket van Halle-Vilvoorde wees er gisteren op dat door de structurele onderbezetting van het Brusselse justitiehuis het er momenteel gemiddeld 123 dagen duurt vooraleer in het kader van een strafbemiddeling een justitie-assistent kan aangesteld worden. Sommige dossiers liggen al een jaar te wachten op een dergelijke aanstelling. Omwille van de lange wachtlijst besliste het parket van Halle-Vilvoorde reeds om in 146 dossiers niet verder te gaan met strafbemiddeling. In andere dossiers is er vaak geen tijd om een overleg tussen verdachte en slachtoffer te organiseren. Volgens Wyseur is het duidelijk dat het Nederlandstalig justitiehuis in Brussel wegens de grote instroom van dossiers nood heeft aan bijkomend personeel. "Momenteel zijn de procedures lopende om het personeelskader aan te vullen. In Halle-Vilvoorde zal een antennewerking worden opgestart om de inwoners van de Vlaamse rand rond Brussel beter te kunnen bedienen". Momenteel wordt in overleg met Justitie en het parket van Halle-Vilvoorde gezocht naar locaties om deze onder te brengen. Wanneer deze effectief operationeel zullen worden is nog onduidelijk. (Belga)

Het parket van Halle-Vilvoorde wees er gisteren op dat door de structurele onderbezetting van het Brusselse justitiehuis het er momenteel gemiddeld 123 dagen duurt vooraleer in het kader van een strafbemiddeling een justitie-assistent kan aangesteld worden. Sommige dossiers liggen al een jaar te wachten op een dergelijke aanstelling. Omwille van de lange wachtlijst besliste het parket van Halle-Vilvoorde reeds om in 146 dossiers niet verder te gaan met strafbemiddeling. In andere dossiers is er vaak geen tijd om een overleg tussen verdachte en slachtoffer te organiseren. Volgens Wyseur is het duidelijk dat het Nederlandstalig justitiehuis in Brussel wegens de grote instroom van dossiers nood heeft aan bijkomend personeel. "Momenteel zijn de procedures lopende om het personeelskader aan te vullen. In Halle-Vilvoorde zal een antennewerking worden opgestart om de inwoners van de Vlaamse rand rond Brussel beter te kunnen bedienen". Momenteel wordt in overleg met Justitie en het parket van Halle-Vilvoorde gezocht naar locaties om deze onder te brengen. Wanneer deze effectief operationeel zullen worden is nog onduidelijk. (Belga)