De minister verspreidt dinsdagochtend informatie onder de Vlaamse scholen.

Ondanks het lagere dreigingsniveau blijft het volgens minister Crevits nodig voor scholen om 'de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen'. Zo beperken scholen het best het aantal personen dat sleutels van de school bezit tot een strikt minimum. Ze vraagt ook alert te zijn voor personen die niet thuishoren op school en ervoor te zorgen dat niet iedereen tijdens de dag zomaar de school kan binnen- en buitenwandelen.

De CD&V-minister herhaalt ook dat scholen verschillende instrumenten kunnen inzetten om de veiligheid te versterken. Dat gaat van een noodplan, tot een samenwerking met de lokale politie en andere diensten (bv. het netwerk islamexperten).

'Scholen hebben vooral een preventieve opdracht. Dagelijks nemen zij die taak ter harte en wij reiken hen handvaten aan om hen daarbij te helpen. We brengen de scholen vanochtend (dinsdagochtend, red.) op de hoogte van de beslissing en vragen hen ook om leraren en ouders hiervan op de hoogte te brengen', aldus minister Crevits.

De minister verspreidt dinsdagochtend informatie onder de Vlaamse scholen. Ondanks het lagere dreigingsniveau blijft het volgens minister Crevits nodig voor scholen om 'de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen'. Zo beperken scholen het best het aantal personen dat sleutels van de school bezit tot een strikt minimum. Ze vraagt ook alert te zijn voor personen die niet thuishoren op school en ervoor te zorgen dat niet iedereen tijdens de dag zomaar de school kan binnen- en buitenwandelen. De CD&V-minister herhaalt ook dat scholen verschillende instrumenten kunnen inzetten om de veiligheid te versterken. Dat gaat van een noodplan, tot een samenwerking met de lokale politie en andere diensten (bv. het netwerk islamexperten). 'Scholen hebben vooral een preventieve opdracht. Dagelijks nemen zij die taak ter harte en wij reiken hen handvaten aan om hen daarbij te helpen. We brengen de scholen vanochtend (dinsdagochtend, red.) op de hoogte van de beslissing en vragen hen ook om leraren en ouders hiervan op de hoogte te brengen', aldus minister Crevits.