De minister wijst erop dat eerder dit jaar de kaderwet rond het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) werd goedgekeurd. Dat mechanisme voorziet in een vergoeding voor extra capaciteit, zodat de bevoorradingszekerheid is gegarandeerd. Op die manier zouden bijvoorbeeld nieuwe gascentrales kunnen worden gebouwd. Marghem wijst er op dat al verschillende investeerders interesse hebben getoond in het project. "Als we aan dit tempo voorwerken, in samenwerking met de actoren uit de sector, zal de doelstelling om in 2021 de eerste aanbestedingen uit te schrijven gehaald worden", luidt het. Marghem wijst er nog op "dat haar kabinet al sinds de start van de legislatuur bezig is met de dossiers rond de kernuitstap en de bevoorradingszekerheid". (Belga)

De minister wijst erop dat eerder dit jaar de kaderwet rond het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) werd goedgekeurd. Dat mechanisme voorziet in een vergoeding voor extra capaciteit, zodat de bevoorradingszekerheid is gegarandeerd. Op die manier zouden bijvoorbeeld nieuwe gascentrales kunnen worden gebouwd. Marghem wijst er op dat al verschillende investeerders interesse hebben getoond in het project. "Als we aan dit tempo voorwerken, in samenwerking met de actoren uit de sector, zal de doelstelling om in 2021 de eerste aanbestedingen uit te schrijven gehaald worden", luidt het. Marghem wijst er nog op "dat haar kabinet al sinds de start van de legislatuur bezig is met de dossiers rond de kernuitstap en de bevoorradingszekerheid". (Belga)