Elk jaar berekent het Global Footprint Network de "Earth Overshoot Day": de dag wanneer de menselijke consumptie van natuurlijke hulpbronnen de capaciteit van wat de aarde in één jaar tijd kan produceren, overschrijdt. Vroeger was de natuur steeds in staat zich te herstellen en de menselijke consumptie te compenseren. Sinds het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw werd een kritische drempel overschreden. Sinds toen passeert de consumptie de draagkracht van wat de aarde jaarlijks kan produceren aan grondstoffen en absorberen in termen van vrijgekomen CO2. Vandaag leeft meer dan 80% van de wereldbevolking in landen die meer verbruiken dan dat ze zelf kunnen produceren. Om aan de behoeften van de Japanners te voldoen is er 7,1 maal de oppervlakte van Japan nodig. De Italianen consumeren het equivalent van 4 Italië's, de Egyptenaren 2,4 maal Egypte. Belgen hebben 5,3 maal de oppervlakte van België nodig. Volgens het WWF is meer dan 50% van de menselijke ecologische voetafdruk te wijten aan de emissies van door de mensen geproduceerde broeikasgassen. Het WWF voert gedurende een jaar campagne voor een heroriëntatie van de investeringen naar duurzame energie. Vandaag zou nog goed 1.900 miljard dollar per jaar aan subsidies naar fossiele brandstoffen gaan. Alleen al door dat geld weg te halen bij fossiele brandstoffen zouden de CO2-emissies met 13% kunnen verminderen. (Belga)

Elk jaar berekent het Global Footprint Network de "Earth Overshoot Day": de dag wanneer de menselijke consumptie van natuurlijke hulpbronnen de capaciteit van wat de aarde in één jaar tijd kan produceren, overschrijdt. Vroeger was de natuur steeds in staat zich te herstellen en de menselijke consumptie te compenseren. Sinds het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw werd een kritische drempel overschreden. Sinds toen passeert de consumptie de draagkracht van wat de aarde jaarlijks kan produceren aan grondstoffen en absorberen in termen van vrijgekomen CO2. Vandaag leeft meer dan 80% van de wereldbevolking in landen die meer verbruiken dan dat ze zelf kunnen produceren. Om aan de behoeften van de Japanners te voldoen is er 7,1 maal de oppervlakte van Japan nodig. De Italianen consumeren het equivalent van 4 Italië's, de Egyptenaren 2,4 maal Egypte. Belgen hebben 5,3 maal de oppervlakte van België nodig. Volgens het WWF is meer dan 50% van de menselijke ecologische voetafdruk te wijten aan de emissies van door de mensen geproduceerde broeikasgassen. Het WWF voert gedurende een jaar campagne voor een heroriëntatie van de investeringen naar duurzame energie. Vandaag zou nog goed 1.900 miljard dollar per jaar aan subsidies naar fossiele brandstoffen gaan. Alleen al door dat geld weg te halen bij fossiele brandstoffen zouden de CO2-emissies met 13% kunnen verminderen. (Belga)