Het dossier roept fundamentele vragen op, vindt Imade Annouri van Groen. 'Men wist al dat hij een mogelijke dreiging was, hij had al sancties gekregen en toch is dit nog kunnen gebeuren. De toenemende dreiging van extreemrechtse radicalisering baart heel wat experten zorgen, de klopjacht die we nu zien, is daar een gevolg van', aldus Annouri.

'Deze zoekactie is een signaal en de Vlaamse regering kan er niet doof voor blijven. Groen is gechoqueerd door de gebeurtenissen en velen houden hun hart vast tijdens deze klopjacht. Tegelijk zie ik op sociale media mensen steun betuigen aan de voortvluchtige, zelfs aanmoedigingen om niet alleen virologen, maar ook jongeren in Molenbeek mee aan te pakken', argumenteert het parlementslid.

'Polarisering'

Hij wil experten bij OCAD en de Staatsveiligheid uitnodigen. 'Er is een plan nodig, niet alleen om de polarisering aan te pakken, maar ook om grenzen te stellen en duidelijk te maken wat de waarden zijn van onze samenleving', legt Annouri uit.

'Er is een toenemende polarisering. De radicaal-islamistische radicalisering is nog steeds een risico, daar komt de steeds groter wordende dreiging van extreemrechtse radicalisering bij. Het is tijd dat we alle vormen van radicalisering een halt toeroepen. We kunnen gelukkig allemaal van mening verschillen, maar moeten de lijn trekken bij het dreigen met en gebruiken van geweld', besluit hij.

Ook zijn Vooruit-collega Hannes Anaf herinnert eraan dat de commissie Radicalisering zich voordien vooral op radicalisering in religieuze context richtte. 'De feiten rond J.C. tonen nog maar eens aan dat het gevaar evenzeer vanuit extreemrechtse hoek komt. Bovendien focust men zich vandaag vooral op detectie via school of welzijnswerk. Radicalisering binnen de veiligheidsberoepen, zoals leger en politie, komt vandaag nauwelijks aan bod', aldus de fractieleider van Vooruit.

Hij wil op zijn beurt ministers Bart Somers en Zuhal Demir uitnodigen om na te gaan hoe signalen binnen de veiligheidsberoepen sneller kunnen gedetecteerd worden en door kunnen stromen naar de Vlaamse preventie. 'Onze veiligheid zou hoog op ieders agenda moeten staan. Wie die ook bedreigt, of het nu extreemrechtse groeperingen of religieuze extremisten zijn. Het is wel veelzeggend dat het Vlaams Belang, dat met Chris Janssens de voorzitter van deze commissie levert, nog geen enkel initiatief heeft genomen', vindt Anaf.

We moeten elke vorm van gewelddadig extremisme aanpakken.

Nadia Sminate (N-VA)

Ook Nadia Sminate (N-VA), die net als Annouri ondervoorzitter is, wil de commissie samenroepen. 'We moeten elke vorm van gewelddadig extremisme aanpakken, maar laat ons ook duidelijk zijn dat het niet aan de commissie is om het onderzoek te voeren', benadrukt ze. 'Het Vlaamse beleid richt zich op het preventieve luik. Kan deze case ons inzichten geven om het beleid verder te verscherpen? Deze vraag moeten we durven stellen.'

Ze merkt op dat het nieuwe actieplan radicalisering klaarligt op de tafel van de ministerraad.

Voorzitter Chris Janssens: 'Federale bevoegdheid'

Voorzitter Chris Janssens laat intussen weten dat hij de commissie niet zal samenroepen. 'De individuele casus waarvan sprake en de vraag hoe een militair, die volgens OCAD als potentieel gevaarlijk beschouwd wordt, zo gemakkelijk over wapens kon beschikken, behoren tot het domein Defensie, een exclusief federale bevoegdheid', zegt hij.

Janssens vraagt zich ook af waarom er nog geen enkele parlementaire vraag werd ingediend over de kwestie. Hij stelt voor om eerst daarvan gebruik te maken. 'Het verzoek van Groen en Vooruit verbaast me overigens', zegt Janssens.

Aan dergelijke politieke en contraproductieve spelletjes wil ik niet meedoen.

Chris Janssens

'Ons land heeft dodelijke aanslagen door moslimterroristen meegemaakt, toen waren er vanuit de linkse partijen geen verzoeken om een spoedcommissie bijeen te roepen. De commissie die ik voorzit gaat over gewelddadige radicalisering - laten we hopen dat het in dit geval niet zo ver komt - en mag niet misbruikt worden om elke militair als een extremist te beschouwen. Aan dergelijke politieke en contraproductieve spelletjes wil ik niet meedoen.'

Het dossier roept fundamentele vragen op, vindt Imade Annouri van Groen. 'Men wist al dat hij een mogelijke dreiging was, hij had al sancties gekregen en toch is dit nog kunnen gebeuren. De toenemende dreiging van extreemrechtse radicalisering baart heel wat experten zorgen, de klopjacht die we nu zien, is daar een gevolg van', aldus Annouri. 'Deze zoekactie is een signaal en de Vlaamse regering kan er niet doof voor blijven. Groen is gechoqueerd door de gebeurtenissen en velen houden hun hart vast tijdens deze klopjacht. Tegelijk zie ik op sociale media mensen steun betuigen aan de voortvluchtige, zelfs aanmoedigingen om niet alleen virologen, maar ook jongeren in Molenbeek mee aan te pakken', argumenteert het parlementslid. Hij wil experten bij OCAD en de Staatsveiligheid uitnodigen. 'Er is een plan nodig, niet alleen om de polarisering aan te pakken, maar ook om grenzen te stellen en duidelijk te maken wat de waarden zijn van onze samenleving', legt Annouri uit. 'Er is een toenemende polarisering. De radicaal-islamistische radicalisering is nog steeds een risico, daar komt de steeds groter wordende dreiging van extreemrechtse radicalisering bij. Het is tijd dat we alle vormen van radicalisering een halt toeroepen. We kunnen gelukkig allemaal van mening verschillen, maar moeten de lijn trekken bij het dreigen met en gebruiken van geweld', besluit hij. Ook zijn Vooruit-collega Hannes Anaf herinnert eraan dat de commissie Radicalisering zich voordien vooral op radicalisering in religieuze context richtte. 'De feiten rond J.C. tonen nog maar eens aan dat het gevaar evenzeer vanuit extreemrechtse hoek komt. Bovendien focust men zich vandaag vooral op detectie via school of welzijnswerk. Radicalisering binnen de veiligheidsberoepen, zoals leger en politie, komt vandaag nauwelijks aan bod', aldus de fractieleider van Vooruit. Hij wil op zijn beurt ministers Bart Somers en Zuhal Demir uitnodigen om na te gaan hoe signalen binnen de veiligheidsberoepen sneller kunnen gedetecteerd worden en door kunnen stromen naar de Vlaamse preventie. 'Onze veiligheid zou hoog op ieders agenda moeten staan. Wie die ook bedreigt, of het nu extreemrechtse groeperingen of religieuze extremisten zijn. Het is wel veelzeggend dat het Vlaams Belang, dat met Chris Janssens de voorzitter van deze commissie levert, nog geen enkel initiatief heeft genomen', vindt Anaf.Ook Nadia Sminate (N-VA), die net als Annouri ondervoorzitter is, wil de commissie samenroepen. 'We moeten elke vorm van gewelddadig extremisme aanpakken, maar laat ons ook duidelijk zijn dat het niet aan de commissie is om het onderzoek te voeren', benadrukt ze. 'Het Vlaamse beleid richt zich op het preventieve luik. Kan deze case ons inzichten geven om het beleid verder te verscherpen? Deze vraag moeten we durven stellen.' Ze merkt op dat het nieuwe actieplan radicalisering klaarligt op de tafel van de ministerraad. Voorzitter Chris Janssens laat intussen weten dat hij de commissie niet zal samenroepen. 'De individuele casus waarvan sprake en de vraag hoe een militair, die volgens OCAD als potentieel gevaarlijk beschouwd wordt, zo gemakkelijk over wapens kon beschikken, behoren tot het domein Defensie, een exclusief federale bevoegdheid', zegt hij. Janssens vraagt zich ook af waarom er nog geen enkele parlementaire vraag werd ingediend over de kwestie. Hij stelt voor om eerst daarvan gebruik te maken. 'Het verzoek van Groen en Vooruit verbaast me overigens', zegt Janssens. 'Ons land heeft dodelijke aanslagen door moslimterroristen meegemaakt, toen waren er vanuit de linkse partijen geen verzoeken om een spoedcommissie bijeen te roepen. De commissie die ik voorzit gaat over gewelddadige radicalisering - laten we hopen dat het in dit geval niet zo ver komt - en mag niet misbruikt worden om elke militair als een extremist te beschouwen. Aan dergelijke politieke en contraproductieve spelletjes wil ik niet meedoen.'