Somers kondigde maandag aan in zee te gaan met Join.Vlaanderen als nieuwe participatieorganisatie. De netwerkorganisatie vervangt het Minderhedenforum. De minister had een open oproep uitgeschreven waar drie organisaties op hebben ingetekend. Join.Vlaanderen werd de meest geschikte partner bevonden. Het gaat om een 'netwerkorganisatie' die al verschillende partnerschappen met andere organisaties zou hebben afgesloten. Verschillende daarvan lieten dinsdag echter weten niets te hebben ondertekend. "Als er nu al zoveel organisaties afhaken, klopt er toch iets niet", zegt Katrien Partyka. "Het geeft geen sterke indruk. We willen weten op basis van welke elementen de minister heeft gekozen voor Join.Vlaanderen. De opdracht van de nieuwe participatieorganisatie is iets waar we lang over hebben gepraat bij de regeringsonderhandelingen." Het kabinet-Somers zegt in een reactie dat er drie dossiers werden ingediend, waarvan er twee voldeden aan de basisvoorwaarden: Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum. Join.Vlaanderen kwam daar als beste uit, waardoor werd beslist de onderhandelingsfase op te starten. "Het is geen keuze tegen het Minderhedenforum, maar een keuze voor Join", is te horen bij het kabinet. "De organisatie start vanuit de diversiteit en zet in op concrete projecten op het lokale niveau die segregatie tegengaan." N-VA wijst erop dat er nog geen beslissing werd genomen. "In de onderhandelingsfase moet een meerjarenplanning worden voorgelegd", zegt parlementslid Maaike De Vreese. "Pas daarna volgt de erkenningsfase. Het is de voltallige regering die de eindbeslissing neemt." (Belga)

Somers kondigde maandag aan in zee te gaan met Join.Vlaanderen als nieuwe participatieorganisatie. De netwerkorganisatie vervangt het Minderhedenforum. De minister had een open oproep uitgeschreven waar drie organisaties op hebben ingetekend. Join.Vlaanderen werd de meest geschikte partner bevonden. Het gaat om een 'netwerkorganisatie' die al verschillende partnerschappen met andere organisaties zou hebben afgesloten. Verschillende daarvan lieten dinsdag echter weten niets te hebben ondertekend. "Als er nu al zoveel organisaties afhaken, klopt er toch iets niet", zegt Katrien Partyka. "Het geeft geen sterke indruk. We willen weten op basis van welke elementen de minister heeft gekozen voor Join.Vlaanderen. De opdracht van de nieuwe participatieorganisatie is iets waar we lang over hebben gepraat bij de regeringsonderhandelingen." Het kabinet-Somers zegt in een reactie dat er drie dossiers werden ingediend, waarvan er twee voldeden aan de basisvoorwaarden: Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum. Join.Vlaanderen kwam daar als beste uit, waardoor werd beslist de onderhandelingsfase op te starten. "Het is geen keuze tegen het Minderhedenforum, maar een keuze voor Join", is te horen bij het kabinet. "De organisatie start vanuit de diversiteit en zet in op concrete projecten op het lokale niveau die segregatie tegengaan." N-VA wijst erop dat er nog geen beslissing werd genomen. "In de onderhandelingsfase moet een meerjarenplanning worden voorgelegd", zegt parlementslid Maaike De Vreese. "Pas daarna volgt de erkenningsfase. Het is de voltallige regering die de eindbeslissing neemt." (Belga)