Op academisch vlak behaalde Michiel Debackere de graad van doctor in de Veeartsenijkunde. Hij was emeritus gewoon hoogleraar in de veterinaire farmacologie en toxicologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Aan die faculteit was hij een tijdlang decaan, maar ook lid van de Raad van Beheer en de Sociale Raad van de Universiteit Gent en gewezen directeur van het laboratorium voor veterinaire farmacologie, toxicologie, farmacie en dopinganalyse. In zijn hoedanigheid als dopingexpert kwam hij regelmatig in de pers, zijn opvolger professor emeritus Frans Delbeke getuigde later over de foutgelopen samenwerking met zijn voorganger. Michiel Debackere was ook actief in de Vlaamse Beweging. Hij was medestichter van het Ijzerbedevaartforum, erebeheerder van het Algemeen Nederlands Zangverbond en gewezen lid van het nationaal bestuur van het Davidsfonds. Professor Michiel Debackere laat een echtgenote, vier kinderen en negen kleinkinderen na. Zaterdag om 11.30 uur vindt een uitvaartplechtigheid plaats in de Sint-Walburgakerk in Oudenaarde. (Belga)

Op academisch vlak behaalde Michiel Debackere de graad van doctor in de Veeartsenijkunde. Hij was emeritus gewoon hoogleraar in de veterinaire farmacologie en toxicologie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Aan die faculteit was hij een tijdlang decaan, maar ook lid van de Raad van Beheer en de Sociale Raad van de Universiteit Gent en gewezen directeur van het laboratorium voor veterinaire farmacologie, toxicologie, farmacie en dopinganalyse. In zijn hoedanigheid als dopingexpert kwam hij regelmatig in de pers, zijn opvolger professor emeritus Frans Delbeke getuigde later over de foutgelopen samenwerking met zijn voorganger. Michiel Debackere was ook actief in de Vlaamse Beweging. Hij was medestichter van het Ijzerbedevaartforum, erebeheerder van het Algemeen Nederlands Zangverbond en gewezen lid van het nationaal bestuur van het Davidsfonds. Professor Michiel Debackere laat een echtgenote, vier kinderen en negen kleinkinderen na. Zaterdag om 11.30 uur vindt een uitvaartplechtigheid plaats in de Sint-Walburgakerk in Oudenaarde. (Belga)