Volgens Kris Peeters ligt de recessie nu officieel achter ons, mogen we volgend jaar rekenen op een economische groei van 1,1 procent en staat het consumenten- en het ondernemersvertrouwen op het hoogste niveau in een jaar.

Toch benadrukt de minister-president dat de crisis in de afgelopen jaren heel wat schade heeft aangericht. Hij roept daarom alle regeringen in dit land op om te blijven werken aan een ondernemingsvriendelijk klimaat en te focussen op meer jobs en nieuwe welvaart.

Competitiviteits- en werkgelegenheidspact dé prioriteit

Voor Kris Peeters is het competitiviteits- en werkgelegenheidspact daarom dé prioriteit van dit najaar. 'De sense of urgency moet voor iedereen duidelijk zijn. Zeker nu Eurostat nog maar eens heeft aangegeven dat de loonkost in ons land sterker stijgt dan in de buurlanden', zo zei de minister-president in een toespraak ter gelegenheid van de Unizo-startreceptie.

Peeters zal een totaalpakket met 'concrete, realistische en haalbare maatregelen' voorleggen aan het overlegcomité. Zo wil hij KMO's die nieuwe arbeidsplaatsen creëren, gedurende 2 jaar een fiscale korting te geven via de bedrijfsvoorheffing, de aanwervingspremies voor strategische functies, zoals export- en kennismanagers in KMO's, breder inzetten en het budget ervoor versterken en wil hij dat KMO's meer investeren in stage- en werkervaringsplaatsen, en in opleiding door een vrijstelling van een deel van de vennootschapsbelasting of een vermindering in de RSZ-bijdragen toe te kennen. Daarnaast wordt ook het bankenplan gefinaliseerd, waardoor ook de micro-ondernemingen makkelijker toegang krijgen tot de nodige kredieten.

Geen ontkomen aan verkiezingscampagne

Tot slot zei Peeters in zijn speech dat er geen ontkomen is aan de verkiezingscampagne die op een gegeven moment zal losbarsten. 'Maar wat mij betreft, gebeurt dat pas diep in 2014. Doorregeren is de enige campagne die een verantwoordelijk politicus zich vandaag kan veroorloven,' besloot de minister-president.

Volgens Kris Peeters ligt de recessie nu officieel achter ons, mogen we volgend jaar rekenen op een economische groei van 1,1 procent en staat het consumenten- en het ondernemersvertrouwen op het hoogste niveau in een jaar. Toch benadrukt de minister-president dat de crisis in de afgelopen jaren heel wat schade heeft aangericht. Hij roept daarom alle regeringen in dit land op om te blijven werken aan een ondernemingsvriendelijk klimaat en te focussen op meer jobs en nieuwe welvaart. Voor Kris Peeters is het competitiviteits- en werkgelegenheidspact daarom dé prioriteit van dit najaar. 'De sense of urgency moet voor iedereen duidelijk zijn. Zeker nu Eurostat nog maar eens heeft aangegeven dat de loonkost in ons land sterker stijgt dan in de buurlanden', zo zei de minister-president in een toespraak ter gelegenheid van de Unizo-startreceptie.Peeters zal een totaalpakket met 'concrete, realistische en haalbare maatregelen' voorleggen aan het overlegcomité. Zo wil hij KMO's die nieuwe arbeidsplaatsen creëren, gedurende 2 jaar een fiscale korting te geven via de bedrijfsvoorheffing, de aanwervingspremies voor strategische functies, zoals export- en kennismanagers in KMO's, breder inzetten en het budget ervoor versterken en wil hij dat KMO's meer investeren in stage- en werkervaringsplaatsen, en in opleiding door een vrijstelling van een deel van de vennootschapsbelasting of een vermindering in de RSZ-bijdragen toe te kennen. Daarnaast wordt ook het bankenplan gefinaliseerd, waardoor ook de micro-ondernemingen makkelijker toegang krijgen tot de nodige kredieten. Tot slot zei Peeters in zijn speech dat er geen ontkomen is aan de verkiezingscampagne die op een gegeven moment zal losbarsten. 'Maar wat mij betreft, gebeurt dat pas diep in 2014. Doorregeren is de enige campagne die een verantwoordelijk politicus zich vandaag kan veroorloven,' besloot de minister-president.