Het doel van de VBW is om alle beheerders van de Belgische goederen en steden te verenigen die opgenomen zijn in de werelderfgoedlijst van Unesco of ander cultureel en natuurlijk erfgoed in België. Het netwerk dat opgebouwd wordt, moet het beheer van het erfgoed optimaliseren door het delen van expertise om het tegelijkertijd te promoten bij een breed publiek. In België zijn er momenteel een dertigtal steden met door Unesco erkend erfgoed. "Deze vereniging zal het mogelijk maken om een gemeenschappelijke communicatiestrategie te ontwikkelen om zo congressen, workshops, en zelfs tentoonstellingen te organiseren", zegt schepen Coomans. De vzw werd opgericht door Brussel, Brugge en Doornik als stichtende leden, met de steun van de drie gewesten als observerende leden. Het is evenwel de bedoeling dat er snel nieuwe leden worden toegevoegd. Er is daarvoor een uitnodiging gestuurd naar alle Belgische steden met cultureel werelderfgoed, alle eigenaars en beheerders van cultureel en natuurlijk werelderfgoed, alsook alle verenigingen die zich ontfermen over het Belgische erfgoed. De drie burgemeesters lieten zich excuseren voor hun afwezigheid. (Belga)

Het doel van de VBW is om alle beheerders van de Belgische goederen en steden te verenigen die opgenomen zijn in de werelderfgoedlijst van Unesco of ander cultureel en natuurlijk erfgoed in België. Het netwerk dat opgebouwd wordt, moet het beheer van het erfgoed optimaliseren door het delen van expertise om het tegelijkertijd te promoten bij een breed publiek. In België zijn er momenteel een dertigtal steden met door Unesco erkend erfgoed. "Deze vereniging zal het mogelijk maken om een gemeenschappelijke communicatiestrategie te ontwikkelen om zo congressen, workshops, en zelfs tentoonstellingen te organiseren", zegt schepen Coomans. De vzw werd opgericht door Brussel, Brugge en Doornik als stichtende leden, met de steun van de drie gewesten als observerende leden. Het is evenwel de bedoeling dat er snel nieuwe leden worden toegevoegd. Er is daarvoor een uitnodiging gestuurd naar alle Belgische steden met cultureel werelderfgoed, alle eigenaars en beheerders van cultureel en natuurlijk werelderfgoed, alsook alle verenigingen die zich ontfermen over het Belgische erfgoed. De drie burgemeesters lieten zich excuseren voor hun afwezigheid. (Belga)