Negen maanden na het historische referendum overhandigde de Britse ambassadeur Tim Barrow Tusk de brief van premier Theresa May waarin het Britse verzoek tot vertrek uit de EU wordt aangemeld. Daarmee start een maximaal twee jaar durende periode waarin Londen en de Europese instellingen en lidstaten het eens moet worden over de voorwaarden voor de terugtrekking en de toekomstige relaties. Geen blije dag, zo reageerde Tusk, die erop wees dat de Europese Unie noch bijna de helft van de Britse kiezers de scheiding wou. "Maar paradoxaal genoeg is er ook iets positiefs aan Brexit. Het heeft ons meer vastberaden en verenigd gemaakt dan voorheen", zo beklemtoonde de Europese president de vastberadenheid van de 27 overblijvende lidstaten. Tusk verspreidt vrijdag de ontwerprichtsnoeren voor de onderhandelingen met Londen. Die algemene standpunten en principes worden op 29 april op een speciale top voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders. Zij bevestigden vandaag in een gemeenschappelijke verklaring dat de Europese Unie "verenigd" zal optreden en haar "belangen zal verdedigen". De Europese Commissie voert de eigenlijke onderhandelingen, een proces waarbij beide partijen volgens Tusk weinig te winnen hebben. "Dit gaat over het beperken van de schade." De Europeanen willen prioriteit verlenen aan het "minimaliseren" van de onzekerheid die de Britse beslissing met zich meebrengt voor burgers, bedrijven en lidstaten. Daarom willen ze eerst focussen op de belangrijkste regelingen voor een ordelijk vertrek. Dat is een streep door de rekening van de Britten, die hoopten parallel gesprekken te kunnen opstarten over de toekomstige handelsrelaties. Niettemin beloven de staatshoofden en regeringsleiders dat ze deze gesprekken "constructief" zullen aanvatten en "streven naar een akkoord". Zo niet dreigt immers een ongeordende Brexit met alle gevolgen van dien. "In de toekomst hopen we het Verenigd Koninkrijk als nauwe partner te hebben", zo besluit de verklaring. Tusk zelf sloot zijn persverklaring af met de woorden: "We missen jullie nu al". (Belga)

Negen maanden na het historische referendum overhandigde de Britse ambassadeur Tim Barrow Tusk de brief van premier Theresa May waarin het Britse verzoek tot vertrek uit de EU wordt aangemeld. Daarmee start een maximaal twee jaar durende periode waarin Londen en de Europese instellingen en lidstaten het eens moet worden over de voorwaarden voor de terugtrekking en de toekomstige relaties. Geen blije dag, zo reageerde Tusk, die erop wees dat de Europese Unie noch bijna de helft van de Britse kiezers de scheiding wou. "Maar paradoxaal genoeg is er ook iets positiefs aan Brexit. Het heeft ons meer vastberaden en verenigd gemaakt dan voorheen", zo beklemtoonde de Europese president de vastberadenheid van de 27 overblijvende lidstaten. Tusk verspreidt vrijdag de ontwerprichtsnoeren voor de onderhandelingen met Londen. Die algemene standpunten en principes worden op 29 april op een speciale top voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders. Zij bevestigden vandaag in een gemeenschappelijke verklaring dat de Europese Unie "verenigd" zal optreden en haar "belangen zal verdedigen". De Europese Commissie voert de eigenlijke onderhandelingen, een proces waarbij beide partijen volgens Tusk weinig te winnen hebben. "Dit gaat over het beperken van de schade." De Europeanen willen prioriteit verlenen aan het "minimaliseren" van de onzekerheid die de Britse beslissing met zich meebrengt voor burgers, bedrijven en lidstaten. Daarom willen ze eerst focussen op de belangrijkste regelingen voor een ordelijk vertrek. Dat is een streep door de rekening van de Britten, die hoopten parallel gesprekken te kunnen opstarten over de toekomstige handelsrelaties. Niettemin beloven de staatshoofden en regeringsleiders dat ze deze gesprekken "constructief" zullen aanvatten en "streven naar een akkoord". Zo niet dreigt immers een ongeordende Brexit met alle gevolgen van dien. "In de toekomst hopen we het Verenigd Koninkrijk als nauwe partner te hebben", zo besluit de verklaring. Tusk zelf sloot zijn persverklaring af met de woorden: "We missen jullie nu al". (Belga)