Vrijwel gelijktijdig met het nieuwe boek van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), in het Frans verschenen als Continent sans frontière, kwamen de Franstalige intellectuelen François Gemenne en Pierre Verbeeren met Au-delà des frontières, een boek met alternatieve oplossingen voor het migratievraagstuk. Gemenne is migratiespecialist verbonden aan de Universiteit van Luik, Verbeeren is directeur van Dokters van de Wereld.
...

Vrijwel gelijktijdig met het nieuwe boek van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), in het Frans verschenen als Continent sans frontière, kwamen de Franstalige intellectuelen François Gemenne en Pierre Verbeeren met Au-delà des frontières, een boek met alternatieve oplossingen voor het migratievraagstuk. Gemenne is migratiespecialist verbonden aan de Universiteit van Luik, Verbeeren is directeur van Dokters van de Wereld.Ze zijn het zat dat Francken vrijwel alleen de toon zet in het migratiedebat. 'Er ís geen debat,' zegt Pierre Verbeeren. 'De politieke oppositie is bang van haar eigen schaduw en durft geen weerwerk te bieden. Daarom zien wij het als onze plicht om een tegengeluid te laten horen.' De typisch goedbedoelde maar onrealistische proteststem van de opengrenzenlobby waar Francken zo graag gehakt van maakt? 'Wij zijn niet links, wij zijn niet voor open grenzen en wij bieden geen ideologische maar pragmatische oplossingen, in tegenstelling tot de staatssecretaris, die er niet eens in slaagt een probleem van 600 mensen op te lossen', zegt Verbeeren, verwijzend naar de transmigranten die in het Brusselse Maximiliaanpark verblijven. Met de nodige goodwill en juridische bijstand kan volgens Verbeeren de grote meerderheid van die migranten in een legale asielprocedure worden opgenomen, maar dit terzijde. In hun essay pleiten Verbeeren en Gemenne ervoor om jaarlijks via een loterij 10 à 20.000 economische migranten legaal naar België te laten komen. 'Dat zou een serieuze stap vooruit zijn in de strijd tegen de mensensmokkel en de illegale migratie', aldus Verbeeren. 'Een loterijsysteem biedt bovendien als voordeel dat iedereen een gelijke kans maakt, en dat we niet aan cherry picking doen en alleen hoogopgeleide migranten of migranten die in aanmerking komen voor een knelpuntberoep selecteren.' En toch, aldus Verbeeren, 'staat ons voorstel dichter bij wat VOKA vraagt dan de harde en ondoelmatige migratiestandpunten van Francken, die in de praktijk illegale migratie in de hand werken.' Ook willen Verbeeren en Gemenne werkgevers en vakbonden een grotere rol zien spelen in de (economische) integratie van migranten. 'Nu moeten de OCMW's die taak grotendeels klaren', aldus Verbeeren, maar de sociale partners zijn daarvoor veel beter toegerust. Voorts moet er volgens de auteurs een nationaal actieplan komen tegen het geweld tegen en de uitbuiting van (illegale) migranten. 'Denk aan de manier waarop migranten voor een hongerloon in mensonwaardige omstandigheden in de bouw werken. We zijn als samenleving veel te ver gegaan in het ontmenselijken van migranten.'