Zoals bekend wil de minister er tegen 2024 4.000 hectare bos bij in Vlaanderen. Het vooropgestelde doel was 420 hectare op het einde van het vorige plantseizoen. Daarvan werd 280 hectare gehaald, naast 208 hectare aan compensatiebossen die werden geplant. Er werd in totaal wel al 1.000 hectare bebosbare grond aangekocht, waarvan 644 hectare door het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij. Dat komt neer op 51,5 procent van de vooropgestelde 1.250 hectare bosuitbreiding die de Vlaamse overheidsdiensten moeten realiseren. "We moeten nog op kruissnelheid geraken, maar 1.000 hectare grond vinden op anderhalf jaar tijd is absoluut niet slecht", aldus de minister. Van Volcem merkt echter op dat er na anderhalf jaar slechts 7,1 procent werd gerealiseerd van het totaal aantal hectare bos tegen het einde van 2024. Minister Demir haalt wel aan dat de nieuwe subsidies voor bebossing en de subsidie voor de aankoop van gronden door lokale besturen nog maar recent in voege traden. Er komt ook een publiekscampagne naar grondeigenaaars en extra personeel moet potentiële bebossers beter begeleiden. De minister verwacht dat de verschillende acties nog voor een versnelling zullen zorgen. Een blik op de provincies leert dat Oost-Vlaanderen met voorsprong het meeste bos creëerde, met 101,5 hectare. Van de Vlaamse centrumsteden bleek Gent het actiefst. Voor Antwerpen, Genk, Hasselt, Leuven en Oostende bleef het aantal dit plantseizoen op nul staan. (Belga)

Zoals bekend wil de minister er tegen 2024 4.000 hectare bos bij in Vlaanderen. Het vooropgestelde doel was 420 hectare op het einde van het vorige plantseizoen. Daarvan werd 280 hectare gehaald, naast 208 hectare aan compensatiebossen die werden geplant. Er werd in totaal wel al 1.000 hectare bebosbare grond aangekocht, waarvan 644 hectare door het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij. Dat komt neer op 51,5 procent van de vooropgestelde 1.250 hectare bosuitbreiding die de Vlaamse overheidsdiensten moeten realiseren. "We moeten nog op kruissnelheid geraken, maar 1.000 hectare grond vinden op anderhalf jaar tijd is absoluut niet slecht", aldus de minister. Van Volcem merkt echter op dat er na anderhalf jaar slechts 7,1 procent werd gerealiseerd van het totaal aantal hectare bos tegen het einde van 2024. Minister Demir haalt wel aan dat de nieuwe subsidies voor bebossing en de subsidie voor de aankoop van gronden door lokale besturen nog maar recent in voege traden. Er komt ook een publiekscampagne naar grondeigenaaars en extra personeel moet potentiële bebossers beter begeleiden. De minister verwacht dat de verschillende acties nog voor een versnelling zullen zorgen. Een blik op de provincies leert dat Oost-Vlaanderen met voorsprong het meeste bos creëerde, met 101,5 hectare. Van de Vlaamse centrumsteden bleek Gent het actiefst. Voor Antwerpen, Genk, Hasselt, Leuven en Oostende bleef het aantal dit plantseizoen op nul staan. (Belga)