Afgelopen februari zouden normaal de gesprekken worden afgerond tussen alle betrokken partijen over acht mogelijke varianten voor bijkomende containercapaciteit in Antwerpen. In de loop van het voorjaar zou door de administratie dan een voorkeuralternatief naar voor worden geschoven. Weyts verraste echter door met een eigen, negende, voorstel te komen, dat de beste onderdelen van de eerste acht verzamelde. Dat werd in de loop van de afgelopen maanden verder uitgewerkt en behoudt nu toch het geplaagde polderdorp. De extra containercapaciteit wordt grotendeels gerealiseerd door de capaciteit van de bestaande dokken uit te breiden. De bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, de verdieping van de Europaterminal en een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis zorgen voor 4 miljoen extra containers. Daarnaast wordt een beperkt nieuw Saeftinghedok gegraven, naast het dorp. Omdat het dok enkel langs de zuidzijde wordt ontwikkeld, blijft Doel gevrijwaard. Het Saeftinghedok zou goed zijn voor 3,2 miljoen containers. Op die locatie is ook een vlotte ontsluiting per spoor mogelijk. Het negende alternatief kan daarom worden gekoppeld aan engagementen voor een modal shift. De uitbreiding van de haven is een zogenaamd 'complex project', waarbij alle betrokken partners inspraak krijgen. Op het einde van die onderzoeksfase, in oktober, wordt een voorontwerp van voorkeursbesluit genomen. Het negende alternatief wordt nu gepresenteerd als tussennota. (Belga)

Afgelopen februari zouden normaal de gesprekken worden afgerond tussen alle betrokken partijen over acht mogelijke varianten voor bijkomende containercapaciteit in Antwerpen. In de loop van het voorjaar zou door de administratie dan een voorkeuralternatief naar voor worden geschoven. Weyts verraste echter door met een eigen, negende, voorstel te komen, dat de beste onderdelen van de eerste acht verzamelde. Dat werd in de loop van de afgelopen maanden verder uitgewerkt en behoudt nu toch het geplaagde polderdorp. De extra containercapaciteit wordt grotendeels gerealiseerd door de capaciteit van de bestaande dokken uit te breiden. De bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, de verdieping van de Europaterminal en een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis zorgen voor 4 miljoen extra containers. Daarnaast wordt een beperkt nieuw Saeftinghedok gegraven, naast het dorp. Omdat het dok enkel langs de zuidzijde wordt ontwikkeld, blijft Doel gevrijwaard. Het Saeftinghedok zou goed zijn voor 3,2 miljoen containers. Op die locatie is ook een vlotte ontsluiting per spoor mogelijk. Het negende alternatief kan daarom worden gekoppeld aan engagementen voor een modal shift. De uitbreiding van de haven is een zogenaamd 'complex project', waarbij alle betrokken partners inspraak krijgen. Op het einde van die onderzoeksfase, in oktober, wordt een voorontwerp van voorkeursbesluit genomen. Het negende alternatief wordt nu gepresenteerd als tussennota. (Belga)