Leden van de actiegroep Doel 2020 hebben dinsdag de Prosperpolder bezocht, waar werken plaatsvinden voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Plots werd hen de toegang geweigerd, zegt de actiegroep. Doel 2020 acht de werken illegaal na een recent arrest van de Raad van State.

Het bereidt een strafklacht voor omdat het Havenbedrijf ondanks het arrest de werken laat doorgaan en mogelijk het werktempo nog heeft laten opvoeren. Het Havenbedrijf claimt alvast dat de bouwvergunning niet is geschorst en ontkent dat er spoed achter de werken wordt gezet.

De Raad van State vernietigde eind vorige week het ruimtelijk uitvoeringsplan waarop de havenuitbreiding op de linkeroever steunt. Daardoor krijgen de gebieden hun oorspronkelijke bestemming terug. Volgens Doel 2020 betekent dat voortwerken op de Prosperpolder-Zuid in strijd is met het arrest en het Europees recht. Het kreeg naar eigen zeggen bovendien andere signalen. "Omwonenden meldden ons dat er plots veel meer activiteit was dan in de weken voordien", zegt advocaat Igor Rogiers. "Ik ben vandaag ter plaatse geweest en heb naarstig machines zien werken, grond zien verplaatsen."

De actiegroep, die dinsdag ter plaatse ging, kreeg naar eigen zeggen aanvankelijk wel toegang tot de werfzone, maar nadien werd die 'in opdracht van hogerhand' (sic) geweigerd. Doel 2020 zegt ook gehoord te hebben dat maandag een spoedvergadering plaatsvond met de aannemer en het Havenbedrijf. "Daarbij werd ondanks de vernietiging van het GRUP door het Havenbedrijf aangedrongen op meer en verhoogde activiteit in Prosperpolder-Zuid."

Volgens de actiegroep, die ook een deurwaarder ter plekke zou hebben gestuurd, is de bedoeling duidelijk: "Zo veel mogelijk van het oorspronkelijk landschap vernietigen en een onomkeerbare situatie creëren. De werkwijze die de vernietigers van Doel en het polderland al twintig jaar toepassen", klinkt het.

Doel 2020 zegt het hierbij niet te laten. De werken moeten voor hen stoppen en de machines moeten weg om het gebied vervolgens te herstellen als historisch polderlandschap. "In die context richten we ons in eerste instantie tot de burgemeester en het college van Beveren met de vraag om de werken onmiddellijk te laten stilleggen. Gelijktijdig zal de bouwinspectie verwittigd worden en wordt een strafklacht voorbereid", klinkt het.

Het Havenbedrijf Antwerpen werkt voorlopig verder. "Er is een bouwvergunning afgeleverd en die is niet geschorst. Het is niet omdat het GRUP is vernietigd dat de bouwvergunning komt te vervallen. Het is ook niet zo dat er spoed wordt gezet", zegt woordvoerster Annik Dirkx. "We kijken nu wel met de andere inrichtende partijen - MLSO en het Vlaams gewest - wat er moet gebeuren. Bovendien kan je een werf ook niet zomaar stilleggen. Er kunnen bewarende maatregelen nodig zijn om de werf zo veilig mogelijk te verlaten."

Leden van de actiegroep Doel 2020 hebben dinsdag de Prosperpolder bezocht, waar werken plaatsvinden voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Plots werd hen de toegang geweigerd, zegt de actiegroep. Doel 2020 acht de werken illegaal na een recent arrest van de Raad van State. Het bereidt een strafklacht voor omdat het Havenbedrijf ondanks het arrest de werken laat doorgaan en mogelijk het werktempo nog heeft laten opvoeren. Het Havenbedrijf claimt alvast dat de bouwvergunning niet is geschorst en ontkent dat er spoed achter de werken wordt gezet.De Raad van State vernietigde eind vorige week het ruimtelijk uitvoeringsplan waarop de havenuitbreiding op de linkeroever steunt. Daardoor krijgen de gebieden hun oorspronkelijke bestemming terug. Volgens Doel 2020 betekent dat voortwerken op de Prosperpolder-Zuid in strijd is met het arrest en het Europees recht. Het kreeg naar eigen zeggen bovendien andere signalen. "Omwonenden meldden ons dat er plots veel meer activiteit was dan in de weken voordien", zegt advocaat Igor Rogiers. "Ik ben vandaag ter plaatse geweest en heb naarstig machines zien werken, grond zien verplaatsen." De actiegroep, die dinsdag ter plaatse ging, kreeg naar eigen zeggen aanvankelijk wel toegang tot de werfzone, maar nadien werd die 'in opdracht van hogerhand' (sic) geweigerd. Doel 2020 zegt ook gehoord te hebben dat maandag een spoedvergadering plaatsvond met de aannemer en het Havenbedrijf. "Daarbij werd ondanks de vernietiging van het GRUP door het Havenbedrijf aangedrongen op meer en verhoogde activiteit in Prosperpolder-Zuid." Volgens de actiegroep, die ook een deurwaarder ter plekke zou hebben gestuurd, is de bedoeling duidelijk: "Zo veel mogelijk van het oorspronkelijk landschap vernietigen en een onomkeerbare situatie creëren. De werkwijze die de vernietigers van Doel en het polderland al twintig jaar toepassen", klinkt het. Doel 2020 zegt het hierbij niet te laten. De werken moeten voor hen stoppen en de machines moeten weg om het gebied vervolgens te herstellen als historisch polderlandschap. "In die context richten we ons in eerste instantie tot de burgemeester en het college van Beveren met de vraag om de werken onmiddellijk te laten stilleggen. Gelijktijdig zal de bouwinspectie verwittigd worden en wordt een strafklacht voorbereid", klinkt het. Het Havenbedrijf Antwerpen werkt voorlopig verder. "Er is een bouwvergunning afgeleverd en die is niet geschorst. Het is niet omdat het GRUP is vernietigd dat de bouwvergunning komt te vervallen. Het is ook niet zo dat er spoed wordt gezet", zegt woordvoerster Annik Dirkx. "We kijken nu wel met de andere inrichtende partijen - MLSO en het Vlaams gewest - wat er moet gebeuren. Bovendien kan je een werf ook niet zomaar stilleggen. Er kunnen bewarende maatregelen nodig zijn om de werf zo veilig mogelijk te verlaten."