De reactor is woensdagochtend om 6.15 uur opnieuw aan het elektriciteitsnet gekoppeld. "Als je in een opstartfase zit, duren sommige zaken langer dan verwacht en andere zaken minder lang", aldus de woordvoerster.

"Een opstartdatum is altijd onderhevig aan wijzigingen. Een reactor die stilligt, koppelen aan het net kan twee tot drie dagen duren", legde ze uit. De heropstart is het gevolg van de levensduurverlenging voor Doel 1 en Doel 2. Zij behoren tot de oudste kernreactoren van België. Ze werden in 1975 in gebruik genomen.

Normaal zouden de reactoren na veertig jaar worden stilgelegd, maar de levensduur werd verlengd met tien jaar (tot 2025). Doel 2 is op kerstavond heropgestart. Doel 1 lag stil sinds februari. (Belga/NSK)

De reactor is woensdagochtend om 6.15 uur opnieuw aan het elektriciteitsnet gekoppeld. "Als je in een opstartfase zit, duren sommige zaken langer dan verwacht en andere zaken minder lang", aldus de woordvoerster."Een opstartdatum is altijd onderhevig aan wijzigingen. Een reactor die stilligt, koppelen aan het net kan twee tot drie dagen duren", legde ze uit. De heropstart is het gevolg van de levensduurverlenging voor Doel 1 en Doel 2. Zij behoren tot de oudste kernreactoren van België. Ze werden in 1975 in gebruik genomen.Normaal zouden de reactoren na veertig jaar worden stilgelegd, maar de levensduur werd verlengd met tien jaar (tot 2025). Doel 2 is op kerstavond heropgestart. Doel 1 lag stil sinds februari. (Belga/NSK)