Dat leerkrachten in het basisonderwijs niet voldoende ondersteund worden om de fundamenten van het Frans in Vlaanderen te leggen, is al bekend, stellen de docenten. "Hun werklast is met de jongste hervormingen alleen maar toegenomen en veel collega's geven toe dat ze voor de uren Frans minder tijd en ruimte overhouden." Maar ook in het secundair onderwijs staat de taal onder druk. "De nieuwe eindtermen voor Frans in de eerste graad van het secundair onderwijs waren veelbelovend", zeggen de docenten. Maar de onderwijskoepels - die de eindtermen omzetten in leerplannen - snoeiden in het aantal uren, van vier à zes naar drie uur per week. "Daardoor zullen de doelstellingen onmogelijk gehaald worden." Op dit moment wordt er ook gewerkt aan nieuwe eindtermen voor Frans in de tweede graad. "Dat men hiervoor een lagere beginsituatie zal moeten gebruiken dan eerder ingeschat, staat nu al als een paal boven water", klinkt het in de open brief. "Bovendien bereiken ons berichten dat er straks in bepaalde scholen maar twee of drie weekuren uitgetrokken zullen worden voor de doorstart van het Frans in de tweede graad." Die evolutie haalt volgens de docenten het leertraject Frans in Vlaanderen "helemaal onderuit". Dat terwijl de instroom in het hoger onderwijs nu al een "nefaste evolutie" aantoont. "Zowel in de talige studierichtingen als in de niet-talige studierichtingen is het taalniveau van de studenten er stevig op achteruit gegaan. Zodanig dat docenten zich in allerlei bochten moeten wringen om toch nog de (brood)nodige leerstof te kunnen behandelen. Dat men aan remediëring tot zelfs heroriëntering moet denken. Dat het niveau en soms zelfs het curriculum aangepast moeten worden. En dat terwijl de verwachtingen van de werkgevers na al die jaren zeker niet afnemen", luidt het. Daarom doen de 42 docenten een oproep om in de eerste graad van het secundair onderwijs "een kritisch minimum van vier werkuren" uit te trekken voor Frans. In de tweede graad zien ze graag minimaal drie lesuren Frans. "We hopen op meer respect voor het werk van zovele leerkrachten die, elk op hun niveau, tot op vandaag hun beste krachten geven om het Frans te blijven uitdragen." (Belga)

Dat leerkrachten in het basisonderwijs niet voldoende ondersteund worden om de fundamenten van het Frans in Vlaanderen te leggen, is al bekend, stellen de docenten. "Hun werklast is met de jongste hervormingen alleen maar toegenomen en veel collega's geven toe dat ze voor de uren Frans minder tijd en ruimte overhouden." Maar ook in het secundair onderwijs staat de taal onder druk. "De nieuwe eindtermen voor Frans in de eerste graad van het secundair onderwijs waren veelbelovend", zeggen de docenten. Maar de onderwijskoepels - die de eindtermen omzetten in leerplannen - snoeiden in het aantal uren, van vier à zes naar drie uur per week. "Daardoor zullen de doelstellingen onmogelijk gehaald worden." Op dit moment wordt er ook gewerkt aan nieuwe eindtermen voor Frans in de tweede graad. "Dat men hiervoor een lagere beginsituatie zal moeten gebruiken dan eerder ingeschat, staat nu al als een paal boven water", klinkt het in de open brief. "Bovendien bereiken ons berichten dat er straks in bepaalde scholen maar twee of drie weekuren uitgetrokken zullen worden voor de doorstart van het Frans in de tweede graad." Die evolutie haalt volgens de docenten het leertraject Frans in Vlaanderen "helemaal onderuit". Dat terwijl de instroom in het hoger onderwijs nu al een "nefaste evolutie" aantoont. "Zowel in de talige studierichtingen als in de niet-talige studierichtingen is het taalniveau van de studenten er stevig op achteruit gegaan. Zodanig dat docenten zich in allerlei bochten moeten wringen om toch nog de (brood)nodige leerstof te kunnen behandelen. Dat men aan remediëring tot zelfs heroriëntering moet denken. Dat het niveau en soms zelfs het curriculum aangepast moeten worden. En dat terwijl de verwachtingen van de werkgevers na al die jaren zeker niet afnemen", luidt het. Daarom doen de 42 docenten een oproep om in de eerste graad van het secundair onderwijs "een kritisch minimum van vier werkuren" uit te trekken voor Frans. In de tweede graad zien ze graag minimaal drie lesuren Frans. "We hopen op meer respect voor het werk van zovele leerkrachten die, elk op hun niveau, tot op vandaag hun beste krachten geven om het Frans te blijven uitdragen." (Belga)