Het was Vlaams diversiteitsambtenaar ad interim Michiel Trippas, de man die (alvast tijdelijk) de fakkel van de ontslagen Alona Lyubayeva overneemt, die dinsdag in het Vlaams Parlement samen met minister Liesbeth Homans het nieuwe diversiteitsplan en de cijfers kwam toelichten. Die cijfers zijn niet nieuw en tonen een verdeeld rapport. Zo was eind 2016 8,9 procent personeelsleden van de Vlaamse overheid van buitenlandse herkomst. De overheid lijkt daarmee goed op weg om tegen 2020 haar streefcijfer van 10 procent te behalen. Ook het aantal vrouwen in middenkaderfuncties stijgt, meer bepaald van van 33,7 procent in 2015 naar 34,9 procent in 2016. Ook daar lijkt het vooropgestelde streefdoel van 40 procent tegen 2020 niet onmogelijk.

Maar er zijn ook minder positieve cijfers. Zo kende het aantal vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid een terugval van 25,6 procent in 2015 naar 22,7 procent vorig jaar. Het streefcijfer van 40 procent tegen 2020 is dus nog veraf. Ook wat betreft werknemers met een arbeidshandicap blijft het streefcijfer van 3 procent veraf liggen. In 2016 bleef de teller steken op 1,3 procent, een cijfer dat bovendien al jarenlang stagneert.

Minister Homans nuanceert die slechte cijfers. Wat het terugvallend aantal vrouwen in topfuncties betreft, speelt volgens haar de fusie van enkele entiteiten bij de overheid mee. "Het aantal entiteiten ging van 82 naar 75. In absolute getallen gaat om vier vrouwen minder en drie mannen minder. Als er één vrouw meer wegvalt, weegt dat harder door in de cijfers", aldus Homans.

Wat de stagnatie van het aantal personeelsleden met een handicap betreft, worden er volgens minister Homans maatregelen genomen (zo worden ze buiten de besparingsdoelstelling in het aantal koppen gehouden, red. ) en is er sprake van een onderregistratie omdat niet iedereen met een handicap ook graag toegeeft dat hij/zij een beperking heeft.

Ik begrijp niet wat er schort. Er is een totaal gebrek aan politieke wil

Sabine de Bethune

Oppositiepartijen Groen en sp.a namen geen genoegen met die uitleg van de minister. Zo noemde sp.a-politica Yasmine Kherbache de uitleg over de daling van het aantal vrouwen in topfuncties een " "onaanvaardbare drogreden".

"We horen dat nu al decennia. We mogen dat niet accepteren", aldus Kherbache. Zij vindt samen met Ingrid Pira (Groen) dat de minister onvoldoende doet om het aantal vrouwen in topfuncties op te krikken en spreekt daarbij van "politieke onwil". Maar ook coalitiepartner CD&V toonde zich opvallend scherp. "Het resultaat dat gehaald wordt, staat nog ver van het beoogde doel", aldus parlementslid Sabine de Bethune. Zij vindt dat er naast 'softe' maatregelen zoals sensibilisering en vorming dringend ook "dwingende en structurele maatregelen" moeten komen. De CD&V-politica verwees daarbij naar het middenveld en de sociale partners die volgens haar zelf aandringen op quota en praktijktests. "Ik begrijp niet wat er schort. Er is een totaal gebrek aan politieke wil", aldus nog de Bethune.

Minister Homans herhaalde dat ze geen voorstander is van praktijktesten en quota en benadrukte dat de overheid ook niet zomaar "bindende maatregelen" opleggen. "Bindende maatregelen zijn een synoniem voor discriminatie en zou juridisch geen stand houden want het gaat om het voortrekken van één bepaalde groep. We mogen niet negatief of positief discrimineren", klonk het.

De N-VA-minister benadrukte ook dat de voorgestelde maatregelen in het actieplan "aanvullend zijn op wat we al doen". Volgens diversiteitsambtenaar ad interim Michiel Trippas worden er trouwens wél structurele maatregelen genomen. "Zo proberen we in verschillende hr-procedures drempels voor kansengroepen weg te werken. Ook in het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) kijken we welke drempels er nog zijn. We werken daar wel degelijk structureel", aldus Trippas.

Het was Vlaams diversiteitsambtenaar ad interim Michiel Trippas, de man die (alvast tijdelijk) de fakkel van de ontslagen Alona Lyubayeva overneemt, die dinsdag in het Vlaams Parlement samen met minister Liesbeth Homans het nieuwe diversiteitsplan en de cijfers kwam toelichten. Die cijfers zijn niet nieuw en tonen een verdeeld rapport. Zo was eind 2016 8,9 procent personeelsleden van de Vlaamse overheid van buitenlandse herkomst. De overheid lijkt daarmee goed op weg om tegen 2020 haar streefcijfer van 10 procent te behalen. Ook het aantal vrouwen in middenkaderfuncties stijgt, meer bepaald van van 33,7 procent in 2015 naar 34,9 procent in 2016. Ook daar lijkt het vooropgestelde streefdoel van 40 procent tegen 2020 niet onmogelijk. Maar er zijn ook minder positieve cijfers. Zo kende het aantal vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid een terugval van 25,6 procent in 2015 naar 22,7 procent vorig jaar. Het streefcijfer van 40 procent tegen 2020 is dus nog veraf. Ook wat betreft werknemers met een arbeidshandicap blijft het streefcijfer van 3 procent veraf liggen. In 2016 bleef de teller steken op 1,3 procent, een cijfer dat bovendien al jarenlang stagneert. Minister Homans nuanceert die slechte cijfers. Wat het terugvallend aantal vrouwen in topfuncties betreft, speelt volgens haar de fusie van enkele entiteiten bij de overheid mee. "Het aantal entiteiten ging van 82 naar 75. In absolute getallen gaat om vier vrouwen minder en drie mannen minder. Als er één vrouw meer wegvalt, weegt dat harder door in de cijfers", aldus Homans. Wat de stagnatie van het aantal personeelsleden met een handicap betreft, worden er volgens minister Homans maatregelen genomen (zo worden ze buiten de besparingsdoelstelling in het aantal koppen gehouden, red. ) en is er sprake van een onderregistratie omdat niet iedereen met een handicap ook graag toegeeft dat hij/zij een beperking heeft. Oppositiepartijen Groen en sp.a namen geen genoegen met die uitleg van de minister. Zo noemde sp.a-politica Yasmine Kherbache de uitleg over de daling van het aantal vrouwen in topfuncties een " "onaanvaardbare drogreden". "We horen dat nu al decennia. We mogen dat niet accepteren", aldus Kherbache. Zij vindt samen met Ingrid Pira (Groen) dat de minister onvoldoende doet om het aantal vrouwen in topfuncties op te krikken en spreekt daarbij van "politieke onwil". Maar ook coalitiepartner CD&V toonde zich opvallend scherp. "Het resultaat dat gehaald wordt, staat nog ver van het beoogde doel", aldus parlementslid Sabine de Bethune. Zij vindt dat er naast 'softe' maatregelen zoals sensibilisering en vorming dringend ook "dwingende en structurele maatregelen" moeten komen. De CD&V-politica verwees daarbij naar het middenveld en de sociale partners die volgens haar zelf aandringen op quota en praktijktests. "Ik begrijp niet wat er schort. Er is een totaal gebrek aan politieke wil", aldus nog de Bethune. Minister Homans herhaalde dat ze geen voorstander is van praktijktesten en quota en benadrukte dat de overheid ook niet zomaar "bindende maatregelen" opleggen. "Bindende maatregelen zijn een synoniem voor discriminatie en zou juridisch geen stand houden want het gaat om het voortrekken van één bepaalde groep. We mogen niet negatief of positief discrimineren", klonk het. De N-VA-minister benadrukte ook dat de voorgestelde maatregelen in het actieplan "aanvullend zijn op wat we al doen". Volgens diversiteitsambtenaar ad interim Michiel Trippas worden er trouwens wél structurele maatregelen genomen. "Zo proberen we in verschillende hr-procedures drempels voor kansengroepen weg te werken. Ook in het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) kijken we welke drempels er nog zijn. We werken daar wel degelijk structureel", aldus Trippas.