Het gaat om een aanbeveling gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Ze werd opgesteld door een zeer divers panel, met daarin onder meer ouders, leerkrachten, pedagogen, kinderpsychiaters, pediaters, directie, huisartsen, CLB-artsen, bio-statistici, leerlingen, epidemiologen en virologen. Bekende namen zijn onder meer huisarts Patrik Vankrunkelsven, biostatisticus Geert Molenberghs en epidemioloog Tinne Lernout. "We baseren ons op wetenschappelijke studies over de effecten van het sluiten van scholen", legt Aertgeerts uit. "We zetten de positieve tegen de negatieve effecten af en nemen ook andere factoren mee, zoals het vertrouwen dat we hebben in het wetenschappelijke bewijs, de mening van leerlingen en leerkrachten en kosten voor de maatschappij. Iedereen zijn mening wordt even sterk meegenomen en gewaardeerd." Het panel beveelt dus aan om de scholen open te houden. "School is een cruciaal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Hier bouwen ze aan zichzelf, aan hun toekomst en daarmee aan de toekomst van ons allen. We moeten daarom niet te licht denken over een sluiting ervan", benadrukt Aertgeerts, die voorzitter is van het panel/ "De grootste bewijskracht bestaat eruit dat schoolsluiting waarschijnlijk leidt tot een grote leerachterstand en misschien meer kindermishandeling. Tegelijk moeten we balanceren met het aantal infecties in de totale bevolking wat mede bepaalt of de scholen zouden moeten sluiten", aldus Aertgeerts. Hij voegt eraan toe dat nieuwe wetenschappelijke inzichten een invloed hebben op deze aanbeveling. (Belga)

Het gaat om een aanbeveling gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Ze werd opgesteld door een zeer divers panel, met daarin onder meer ouders, leerkrachten, pedagogen, kinderpsychiaters, pediaters, directie, huisartsen, CLB-artsen, bio-statistici, leerlingen, epidemiologen en virologen. Bekende namen zijn onder meer huisarts Patrik Vankrunkelsven, biostatisticus Geert Molenberghs en epidemioloog Tinne Lernout. "We baseren ons op wetenschappelijke studies over de effecten van het sluiten van scholen", legt Aertgeerts uit. "We zetten de positieve tegen de negatieve effecten af en nemen ook andere factoren mee, zoals het vertrouwen dat we hebben in het wetenschappelijke bewijs, de mening van leerlingen en leerkrachten en kosten voor de maatschappij. Iedereen zijn mening wordt even sterk meegenomen en gewaardeerd." Het panel beveelt dus aan om de scholen open te houden. "School is een cruciaal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Hier bouwen ze aan zichzelf, aan hun toekomst en daarmee aan de toekomst van ons allen. We moeten daarom niet te licht denken over een sluiting ervan", benadrukt Aertgeerts, die voorzitter is van het panel/ "De grootste bewijskracht bestaat eruit dat schoolsluiting waarschijnlijk leidt tot een grote leerachterstand en misschien meer kindermishandeling. Tegelijk moeten we balanceren met het aantal infecties in de totale bevolking wat mede bepaalt of de scholen zouden moeten sluiten", aldus Aertgeerts. Hij voegt eraan toe dat nieuwe wetenschappelijke inzichten een invloed hebben op deze aanbeveling. (Belga)