Eliane Daels van PS is de politica die in 2016 het grootste aantal betaalde mandaten heeft uitgevoerd. Dat blijkt uit de mandatenlijst die vrijdag in Het Staatsblad is verschenen en die is doorgenomen door de krant De Tijd.

SP.A'er Ludwig Vandenhove houdt er de meeste mandaten op na. Hij heeft er in totaal 57, maar daarvan zijn er slechts twee bezoldigd, zo meldt De Tijd, dat het document van 950 pagina's al helemaal heeft doorgenomen.

Bram Van Braeckevelt van Groen volgt met 55 mandaten, waarvan veertien betaalde.

Dit jaar hebben 125 politici geen lijst van hun mandaten aangegeven.

De kampioen van het aantal betaalde mandaten is evenwel Eliane Daels (PS), schepen van Burgerlijke Stand in de Brusselse gemeente Evere. Daels oefende in 2016 in totaal 29 mandaten uit, 27 daarvan waren bezoldigd.

In Vlaanderen heeft de Antwerpse N-VA-schepen Koen Kennis (N-VA) het grootste aantal betaalde mandaten achter zijn naam. Van de 39 mandaten die hij vervult, zijn er 19 betaald.

Ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en topambtenaren zijn verplicht om elk jaar een overzicht van hun mandaten en hun vermogen bij het Rekenhof aan te geven. Op die manier moet belangenvermenging worden tegengegaan.

Dit jaar hebben 125 politici geen lijst van hun mandaten aangegeven. Daarnaast zijn er ook 49 die vergaten hun vermogen aan te geven. Het gaat vooral om lokale politici.

Bijna hele Waalse regering niet in orde met mandatenaangifte

Ook zes van de zeven ministers in de nieuwe Waalse regering hebben een onvolledige mandatenaangifte ingediend, blijkt uit de analyse van Cumuleo.be.

Ook minister-president Willy Borsus (MR) heeft een onvolledige aangifte ingediend. Borsus heeft twee mandaten, die afliepen in 2013 en 2015, niet aangegeven. Het derde mandaat, dat van bestuurder bij de vzw Gestion et Action Libérale, loopt sinds eind 2009. Viceminister-president Alda Greoli (cdH) heeft vijf mandaten beëindigd zonder ze volledig aan te geven en oefent nog twee mandaten uit die niet in de lijst voorkomen. Pierre-Yves Jeholet van MR vergat één afgelopen mandaat aan te geven en maakt ook geen melding van zijn positie als bestuurder bij de vzw Belgomania. De enige Waalse minister met een volledige aangifte is Carlo Di Antonio van CDH.

Christophe Van Gheluwe, beheerder van Cumuleo.be, noemt het onaanvaardbaar dat politici volledig straffeloos een wet overtreden die er is gekomen om belangenconflicten te vermijden.

Eliane Daels van PS is de politica die in 2016 het grootste aantal betaalde mandaten heeft uitgevoerd. Dat blijkt uit de mandatenlijst die vrijdag in Het Staatsblad is verschenen en die is doorgenomen door de krant De Tijd. SP.A'er Ludwig Vandenhove houdt er de meeste mandaten op na. Hij heeft er in totaal 57, maar daarvan zijn er slechts twee bezoldigd, zo meldt De Tijd, dat het document van 950 pagina's al helemaal heeft doorgenomen. Bram Van Braeckevelt van Groen volgt met 55 mandaten, waarvan veertien betaalde. De kampioen van het aantal betaalde mandaten is evenwel Eliane Daels (PS), schepen van Burgerlijke Stand in de Brusselse gemeente Evere. Daels oefende in 2016 in totaal 29 mandaten uit, 27 daarvan waren bezoldigd. In Vlaanderen heeft de Antwerpse N-VA-schepen Koen Kennis (N-VA) het grootste aantal betaalde mandaten achter zijn naam. Van de 39 mandaten die hij vervult, zijn er 19 betaald. Ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en topambtenaren zijn verplicht om elk jaar een overzicht van hun mandaten en hun vermogen bij het Rekenhof aan te geven. Op die manier moet belangenvermenging worden tegengegaan. Dit jaar hebben 125 politici geen lijst van hun mandaten aangegeven. Daarnaast zijn er ook 49 die vergaten hun vermogen aan te geven. Het gaat vooral om lokale politici. Ook zes van de zeven ministers in de nieuwe Waalse regering hebben een onvolledige mandatenaangifte ingediend, blijkt uit de analyse van Cumuleo.be.Ook minister-president Willy Borsus (MR) heeft een onvolledige aangifte ingediend. Borsus heeft twee mandaten, die afliepen in 2013 en 2015, niet aangegeven. Het derde mandaat, dat van bestuurder bij de vzw Gestion et Action Libérale, loopt sinds eind 2009. Viceminister-president Alda Greoli (cdH) heeft vijf mandaten beëindigd zonder ze volledig aan te geven en oefent nog twee mandaten uit die niet in de lijst voorkomen. Pierre-Yves Jeholet van MR vergat één afgelopen mandaat aan te geven en maakt ook geen melding van zijn positie als bestuurder bij de vzw Belgomania. De enige Waalse minister met een volledige aangifte is Carlo Di Antonio van CDH. Christophe Van Gheluwe, beheerder van Cumuleo.be, noemt het onaanvaardbaar dat politici volledig straffeloos een wet overtreden die er is gekomen om belangenconflicten te vermijden.