De lezing, georganiseerd door het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV), werd vier keer onderbroken door activisten die getuigenissen van mensen in gesloten centra voorlazen. "Dat zouden rechtse studenten maar eens moeten proberen te doen. Extreemlinks mag alles", reageerde Francken tijdens de lezing. De actievoerders spreken tegen dat hun acties ondemocratisch zijn. In hun ogen wordt de realiteit omgekeerd. "Terwijl de staatssecretaris telkens opnieuw een platform aangeboden krijgt om zijn visie op vluchtelingen uit de doeken te doen, worden getuigenissen van vluchtelingen geweerd. Niet omdat ze geen stem hebben, maar omdat hun stem in het debat wordt ontnomen. Een zoveelste vorm van geweld waarmee vluchtelingen op zoek naar een veilig onderkomen in dit land geconfronteerd worden", zegt Rosa, één van de activisten. De groep wijst er op "dat wie in de jaren 50 pleitte voor een eind aan de segregatie in de VS met even vijandige reacties geconfronteerd werd als wie nu opkomst voor de rechten van vluchtelingen. Ook toen koos men voor directe actie die volgens Martin Luther King een reeds bestaande spanning zichtbaar maakt zodat die niet langer kan genegeerd worden". (Belga)

De lezing, georganiseerd door het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV), werd vier keer onderbroken door activisten die getuigenissen van mensen in gesloten centra voorlazen. "Dat zouden rechtse studenten maar eens moeten proberen te doen. Extreemlinks mag alles", reageerde Francken tijdens de lezing. De actievoerders spreken tegen dat hun acties ondemocratisch zijn. In hun ogen wordt de realiteit omgekeerd. "Terwijl de staatssecretaris telkens opnieuw een platform aangeboden krijgt om zijn visie op vluchtelingen uit de doeken te doen, worden getuigenissen van vluchtelingen geweerd. Niet omdat ze geen stem hebben, maar omdat hun stem in het debat wordt ontnomen. Een zoveelste vorm van geweld waarmee vluchtelingen op zoek naar een veilig onderkomen in dit land geconfronteerd worden", zegt Rosa, één van de activisten. De groep wijst er op "dat wie in de jaren 50 pleitte voor een eind aan de segregatie in de VS met even vijandige reacties geconfronteerd werd als wie nu opkomst voor de rechten van vluchtelingen. Ook toen koos men voor directe actie die volgens Martin Luther King een reeds bestaande spanning zichtbaar maakt zodat die niet langer kan genegeerd worden". (Belga)