1. Jan Becaus presenteert Het Journaal voor de laatste keer op 31 juli

Journaalanker Jan Becaus presenteert op 31 juli om 19 uur een laatste keer Het Journaal op één. De festiviteiten rond de troonswisseling, op 21 juli, waren het laatste grote wapenfeit van de man die voor de VRT-nieuwsdienst het koningshuis volgde.

Becaus vierde op 18 juli zijn 65ste verjaardag, wat hem de eerste maakt die tot zijn 65ste anker is geweest. Hij was sinds 1984 aan de slag bij de openbare omroep. Zijn opvolger, Bart Schols, start in september als anker. "Daarvoor is nog geen exacte startdatum", laat VRT-woordvoerder Björn Verdoodt weten.

Becaus nam zich voor om, net zoals een aardappel, "kleurloos, geurloos en smaakloos" te zijn. "Een nieuwsanker is het nieuws niet", zei hij recent in een interview. Hij ging toen ook kort in op zijn

cultstatus, die hij te danken heeft aan zijn nadrukkelijk juiste uitspraak van Engelse termen. Met de glimlach gaf hij toe dat dat een "running gag" geworden is.

Tijdens zijn pensioen hoopt de nieuwslezer veel te kunnen reizen, al zal hij ook het nieuws blijven volgen.

2. Rik Torfs start als rector KU Leuven

Rik Torfs staat vanaf 1 augustus in voor het dagelijkse bestuur van de Leuvense universiteit. De professor Kerkelijk Recht wordt daarbij bijgestaan door acht vicerectoren. Opvallendste naam in die ploeg is N-VA-politicus Danny Pieters, die vicerector Humane Wetenschappen wordt. Kort na zijn verkiezing zei Torfs al dat hij als rector "verbindend" wil optreden.

In een van de eerste reacties na zijn verkiezing benadrukte Torfs dat hij de universiteit de komende jaren wil leiden in een sfeer van "samenwerking en broederschap of zusterschap". Behalve Pieters zijn nog twee andere vicerectoren groepsvoorzitter.

Zij zijn door de raad van bestuur voorgedragen aan de Inrichtende Overheid voor benoeming tot vicerector en lid van de raad van bestuur. Het gaat om Wim Robberecht, vicerector Biomedische Wetenschappen en Georges Gielen, vicerector Wetenschap en Technologie. De andere vicerectoren zijn Didier Pollefeyt, Liliane Schoofs, Katlijn Malfliet, Rik Gosselink en Marc Depaepe.

Eerder dit jaar verliet de 56-jarige Torfs de politiek. Niet veel later stelde hij zich kandidaat voor het rectorschap. Torfs deed in 2005 al eens een gooi naar de leiding van de Leuvense universiteit, maar moest toen de duimen leggen tegen Marc Vervenne.

3. Voormalig Dexia-CEO Axel Miller aan het hoofd van D'Ieteren

Axel Miller, die tussen 2006 en 2008 CEO was van de inmiddels ontmantelde Frans-Belgische financiële groep Dexia, gaat vanaf 1 augustus aan de slag als gedelegeerd bestuurder van autodienstengroep D'ieteren. Vorig jaar stapte hij op als voorzitter van het directiecomité van beurshuis Petercam.

Miller volgt bij D'Ieteren Jean-Pierre Bizet op. Die laatste zal lid blijven van de raad van bestuur als niet-uitvoerend bestuurder. Volgens Roland D'Ieteren, voorzitter van de raad van bestuur, kent Miller het bedrijf "grondig en al lang". Hij zetelt sinds mei 2010 als onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur. "Hij beschikt over alle bekwaamheden om D'Ieteren, met haar getalenteerde managers en 25.700 medewerkers, te leiden op de weg naar groei op lange termijn, met de actieve steun van het familiaal aandeelhouderschap", luidt het.

4. Cao van kracht die positie werknemers regelt bij overdracht bedrijf

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 die de positie van de werknemers regelt bij de overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag, gaat op 1 augustus van kracht. Het akkoord werd al gesloten in 2011, maar kon pas in werking treden als de nodige wettelijke bepalingen gewijzigd werden.

De cao biedt de overnemer de mogelijkheid de werknemers die zullen overgenomen worden, te selecteren. Die keuze zal wel moeten berusten op technische, economische of organisatorische redenen.

De cao werd op 5 oktober 2011 in de Nationale Arbeidsraad gesloten. Een advies van de NAR stelt evenwel voor dat een aantal elementen in de wetgeving worden aangepast, vooraleer de cao van kracht kan gaan. Het gaat daarbij om de positie en de functie van werknemersvertegenwoordigers.

Op 22 juli werd de wet, die wijzigingen aanbrengt in de verschillende wetgevingen over de continuïteit van de ondernemingen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Daarbij werd rekening gehouden met de aanbevelingen in het advies. Aangezien die bepalingen op 1 augustus in werking treden, geldt dat ook voor de cao.

5. Strengere regels voor overheidssteun aan banken

Europese banken die overheidssteun vragen, zullen die vanaf 1 augustus pas krijgen nadat ze ook hun aandeelhouders en schuldeisers aangesproken hebben. Ze zullen ook een herstructureringsplan moeten voorleggen voor ze steun krijgen. Dat herstructureringslan is nu al een verplichting voor de banken, maar pas na ontvangst van de staatssteun.

Met de nieuwe regels wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat de regels voor alle Europese banken dezelfde zijn. Ze staan echter los van de plannen om een Europese bankenunie op te richten.

"De nieuwe regels zijn gebaseerd op de goede voorbeelden die we de laatste jaren hebben opgedaan bij het redden en herstructureren van banken", zei Europees commissaris voor Mededinging Joaquín Almunia bij de voorstelling. "Zo komt er een gelijk speelveld voor gelijkaardige banken in verschillende lidstaten, en zal de versnippering van de financiële markt tegengegaan worden. Bovendien zullen banken die herkapitalisatie vragen een degelijk herstructureringsplan moeten voorleggen. Dit alles zal leiden tot een gezwindere en efficiëntere herstructurering."

In dat herstructureringsplan moet de bank overtuigend aantonen hoe ze op termijn weer winstgevend zal worden en de kapitaalbuffers zal aandikken. Als de leefbaarheid van de bank niet kan worden hersteld, moet in de plaats daarvan een systematisch afbouwplan worden ingediend.

Met deze regelgeving worden ook de lonen van topbankiers wier banken overheidssteun krijgen beperkt worden.

6. Oprichtingskosten bedrijven en verenigingen op papier duurder, elektronisch goedkoper Vanaf 1 augustus wijzigen de tarieven voor de oprichting van een onderneming of een vereniging. Wie dat via elektronische weg doet, zal minder betalen dan nu. De klassieke procedure via de griffie van de rechtbanken van koophandel wordt dan weer duurder.

Sinds vorig jaar hoeft wie een vereniging wenst op te richten, niet meer langs de griffie te gaan. Iedereen die een vzw wenst op te richten kan dit doen via de applicatie 'E-griffie'. Voor bvba's en nv's

bestond die mogelijkheid al langer. Door die elektronische procedure werd de opstartperiode verkort van ruim vijftig naar nauwelijks drie dagen.

Vorig jaar werd ongeveer een derde van de bijna 28.000 nieuwe vennootschappen en van de ruim 4.400 nieuwe vzw's via elektronische weg opgericht. Door het tarief voor die elektronische procedure te verlagen, hoopt de regering dat aantal nog op te trekken.

Vanaf 1 augustus betaal je voor de oprichting van een onderneming via de elektronische weg 210 euro, ruim dertig euro minder dan nu. Via de klassieke weg wordt dat 260 euro. De oprichting van een vzw (nu 161,66 euro) zal dan 130 euro kosten via digitale weg en 180 euro via de papieren weg.

(Belga/INM)

1. Jan Becaus presenteert Het Journaal voor de laatste keer op 31 juli Journaalanker Jan Becaus presenteert op 31 juli om 19 uur een laatste keer Het Journaal op één. De festiviteiten rond de troonswisseling, op 21 juli, waren het laatste grote wapenfeit van de man die voor de VRT-nieuwsdienst het koningshuis volgde. Becaus vierde op 18 juli zijn 65ste verjaardag, wat hem de eerste maakt die tot zijn 65ste anker is geweest. Hij was sinds 1984 aan de slag bij de openbare omroep. Zijn opvolger, Bart Schols, start in september als anker. "Daarvoor is nog geen exacte startdatum", laat VRT-woordvoerder Björn Verdoodt weten. Becaus nam zich voor om, net zoals een aardappel, "kleurloos, geurloos en smaakloos" te zijn. "Een nieuwsanker is het nieuws niet", zei hij recent in een interview. Hij ging toen ook kort in op zijn cultstatus, die hij te danken heeft aan zijn nadrukkelijk juiste uitspraak van Engelse termen. Met de glimlach gaf hij toe dat dat een "running gag" geworden is. Tijdens zijn pensioen hoopt de nieuwslezer veel te kunnen reizen, al zal hij ook het nieuws blijven volgen. 2. Rik Torfs start als rector KU Leuven Rik Torfs staat vanaf 1 augustus in voor het dagelijkse bestuur van de Leuvense universiteit. De professor Kerkelijk Recht wordt daarbij bijgestaan door acht vicerectoren. Opvallendste naam in die ploeg is N-VA-politicus Danny Pieters, die vicerector Humane Wetenschappen wordt. Kort na zijn verkiezing zei Torfs al dat hij als rector "verbindend" wil optreden. In een van de eerste reacties na zijn verkiezing benadrukte Torfs dat hij de universiteit de komende jaren wil leiden in een sfeer van "samenwerking en broederschap of zusterschap". Behalve Pieters zijn nog twee andere vicerectoren groepsvoorzitter. Zij zijn door de raad van bestuur voorgedragen aan de Inrichtende Overheid voor benoeming tot vicerector en lid van de raad van bestuur. Het gaat om Wim Robberecht, vicerector Biomedische Wetenschappen en Georges Gielen, vicerector Wetenschap en Technologie. De andere vicerectoren zijn Didier Pollefeyt, Liliane Schoofs, Katlijn Malfliet, Rik Gosselink en Marc Depaepe. Eerder dit jaar verliet de 56-jarige Torfs de politiek. Niet veel later stelde hij zich kandidaat voor het rectorschap. Torfs deed in 2005 al eens een gooi naar de leiding van de Leuvense universiteit, maar moest toen de duimen leggen tegen Marc Vervenne. 3. Voormalig Dexia-CEO Axel Miller aan het hoofd van D'Ieteren Axel Miller, die tussen 2006 en 2008 CEO was van de inmiddels ontmantelde Frans-Belgische financiële groep Dexia, gaat vanaf 1 augustus aan de slag als gedelegeerd bestuurder van autodienstengroep D'ieteren. Vorig jaar stapte hij op als voorzitter van het directiecomité van beurshuis Petercam. Miller volgt bij D'Ieteren Jean-Pierre Bizet op. Die laatste zal lid blijven van de raad van bestuur als niet-uitvoerend bestuurder. Volgens Roland D'Ieteren, voorzitter van de raad van bestuur, kent Miller het bedrijf "grondig en al lang". Hij zetelt sinds mei 2010 als onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur. "Hij beschikt over alle bekwaamheden om D'Ieteren, met haar getalenteerde managers en 25.700 medewerkers, te leiden op de weg naar groei op lange termijn, met de actieve steun van het familiaal aandeelhouderschap", luidt het. 4. Cao van kracht die positie werknemers regelt bij overdracht bedrijf De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 die de positie van de werknemers regelt bij de overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag, gaat op 1 augustus van kracht. Het akkoord werd al gesloten in 2011, maar kon pas in werking treden als de nodige wettelijke bepalingen gewijzigd werden. De cao biedt de overnemer de mogelijkheid de werknemers die zullen overgenomen worden, te selecteren. Die keuze zal wel moeten berusten op technische, economische of organisatorische redenen. De cao werd op 5 oktober 2011 in de Nationale Arbeidsraad gesloten. Een advies van de NAR stelt evenwel voor dat een aantal elementen in de wetgeving worden aangepast, vooraleer de cao van kracht kan gaan. Het gaat daarbij om de positie en de functie van werknemersvertegenwoordigers. Op 22 juli werd de wet, die wijzigingen aanbrengt in de verschillende wetgevingen over de continuïteit van de ondernemingen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Daarbij werd rekening gehouden met de aanbevelingen in het advies. Aangezien die bepalingen op 1 augustus in werking treden, geldt dat ook voor de cao.5. Strengere regels voor overheidssteun aan banken Europese banken die overheidssteun vragen, zullen die vanaf 1 augustus pas krijgen nadat ze ook hun aandeelhouders en schuldeisers aangesproken hebben. Ze zullen ook een herstructureringsplan moeten voorleggen voor ze steun krijgen. Dat herstructureringslan is nu al een verplichting voor de banken, maar pas na ontvangst van de staatssteun. Met de nieuwe regels wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat de regels voor alle Europese banken dezelfde zijn. Ze staan echter los van de plannen om een Europese bankenunie op te richten. "De nieuwe regels zijn gebaseerd op de goede voorbeelden die we de laatste jaren hebben opgedaan bij het redden en herstructureren van banken", zei Europees commissaris voor Mededinging Joaquín Almunia bij de voorstelling. "Zo komt er een gelijk speelveld voor gelijkaardige banken in verschillende lidstaten, en zal de versnippering van de financiële markt tegengegaan worden. Bovendien zullen banken die herkapitalisatie vragen een degelijk herstructureringsplan moeten voorleggen. Dit alles zal leiden tot een gezwindere en efficiëntere herstructurering." In dat herstructureringsplan moet de bank overtuigend aantonen hoe ze op termijn weer winstgevend zal worden en de kapitaalbuffers zal aandikken. Als de leefbaarheid van de bank niet kan worden hersteld, moet in de plaats daarvan een systematisch afbouwplan worden ingediend. Met deze regelgeving worden ook de lonen van topbankiers wier banken overheidssteun krijgen beperkt worden.6. Oprichtingskosten bedrijven en verenigingen op papier duurder, elektronisch goedkoper Vanaf 1 augustus wijzigen de tarieven voor de oprichting van een onderneming of een vereniging. Wie dat via elektronische weg doet, zal minder betalen dan nu. De klassieke procedure via de griffie van de rechtbanken van koophandel wordt dan weer duurder. Sinds vorig jaar hoeft wie een vereniging wenst op te richten, niet meer langs de griffie te gaan. Iedereen die een vzw wenst op te richten kan dit doen via de applicatie 'E-griffie'. Voor bvba's en nv's bestond die mogelijkheid al langer. Door die elektronische procedure werd de opstartperiode verkort van ruim vijftig naar nauwelijks drie dagen. Vorig jaar werd ongeveer een derde van de bijna 28.000 nieuwe vennootschappen en van de ruim 4.400 nieuwe vzw's via elektronische weg opgericht. Door het tarief voor die elektronische procedure te verlagen, hoopt de regering dat aantal nog op te trekken. Vanaf 1 augustus betaal je voor de oprichting van een onderneming via de elektronische weg 210 euro, ruim dertig euro minder dan nu. Via de klassieke weg wordt dat 260 euro. De oprichting van een vzw (nu 161,66 euro) zal dan 130 euro kosten via digitale weg en 180 euro via de papieren weg. (Belga/INM)