België probeert al enige tijd de zogeheten 'vakantiegangers' met een vluchtelingenstatus aan te pakken. Het gaat meer bepaald om vluchtelingen die terugreizen naar het land van herkomst. Dat is niet toegestaan, aangezien dat statuut net bedoeld is om die mensen te beschermen tegen het gevaar in hun thuisland. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) spreekt daarom van "asielfraude". Francken zegt dat er dit jaar al 153 aanvragen zijn ingediend om de status van 'vakantiegangers' in te trekken. Dat zijn er nu al meer dan de 134 in heel 2017 en bijna drie keer zoveel als de 56 in 2016. Als de huidige evolutie zich doorzet, komt men eind 2018 uit op zo'n 250 dossiers, zegt het kabinet van de staatssecretaris. De beslissing om de status effectief in te trekken, komt toe aan het CGVS, een onafhankelijke federale administratie. Daar klinkt het dat er tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar al in 38 gevallen is beslist om de beschermingsstatus in te trekken of op te heffen. Vorig jaar nam het CGVS 66 dergelijke beslissingen, het jaar voordien tien. Het CGVS onderzoekt elke vraag tot intrekking individueel en is wettelijk verplicht om elke betrokkene te horen. Uiteindelijk kan het CGVS beslissen om de beschermingsstatus te behouden, als blijkt dat hij of zij niet teruggereisd is naar het land van herkomst, maar naar een buurland, bijvoorbeeld. Het kan ook dat de omstandigheden van een terugkeer niet tegenstrijdig zijn met een gegronde vrees voor vervolging: als de betrokkene bijvoorbeeld een stervend familielid bezocht en er alles aan deed om uit de handen van de autoriteiten te blijven. (Belga)

België probeert al enige tijd de zogeheten 'vakantiegangers' met een vluchtelingenstatus aan te pakken. Het gaat meer bepaald om vluchtelingen die terugreizen naar het land van herkomst. Dat is niet toegestaan, aangezien dat statuut net bedoeld is om die mensen te beschermen tegen het gevaar in hun thuisland. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) spreekt daarom van "asielfraude". Francken zegt dat er dit jaar al 153 aanvragen zijn ingediend om de status van 'vakantiegangers' in te trekken. Dat zijn er nu al meer dan de 134 in heel 2017 en bijna drie keer zoveel als de 56 in 2016. Als de huidige evolutie zich doorzet, komt men eind 2018 uit op zo'n 250 dossiers, zegt het kabinet van de staatssecretaris. De beslissing om de status effectief in te trekken, komt toe aan het CGVS, een onafhankelijke federale administratie. Daar klinkt het dat er tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar al in 38 gevallen is beslist om de beschermingsstatus in te trekken of op te heffen. Vorig jaar nam het CGVS 66 dergelijke beslissingen, het jaar voordien tien. Het CGVS onderzoekt elke vraag tot intrekking individueel en is wettelijk verplicht om elke betrokkene te horen. Uiteindelijk kan het CGVS beslissen om de beschermingsstatus te behouden, als blijkt dat hij of zij niet teruggereisd is naar het land van herkomst, maar naar een buurland, bijvoorbeeld. Het kan ook dat de omstandigheden van een terugkeer niet tegenstrijdig zijn met een gegronde vrees voor vervolging: als de betrokkene bijvoorbeeld een stervend familielid bezocht en er alles aan deed om uit de handen van de autoriteiten te blijven. (Belga)