De discussie rond de verdeeltaks, de taks die betaald moet worden bij de verdeling van een onroerend goed, blijft dus aanhouden. Het huidige voorstel, een verhoging van 1 naar 2,5 procent maar met correcties voor scheidende gezinnen. Feitelijk samenwonende koppels komen niet in aanmerking voor de kortingen op de taks en de Raad van State vroeg hiervoor een verantwoording. De meerderheid heeft nu zo'n verantwoording toegevoegd. De oppositiepartijen Open Vld, LDD, Groen en Vlaams Belang haalden echter voldoende stemmen voor een nieuw advies bij de Raad van State. "Niet-wettelijk samenwonende gezinnen zijn ook gezinnen, en het doel van de vrijstelling is toch om gezinnen minder hoog te belasten?", zei Open Vld-fractieleider Sas Van Rouveroij. De meerderheidspartijen vinden de demarches van de oppositie maar niks. "U maakt misbruik van de Raad van State", zei sp.a'er Ludo Sannen. De FOD Financiën leverde ook een advies af dinsdag. Minister Philippe Muyters (N-VA) leest er vooral de "technische uitvoerbaarheid" in, de oppositie ziet er vooral kritiek in. "Dit is geen fiscale vereenvoudiging, onhaalbaar in de uitvoering en de maatregel blijft sociaal niet te verantwoorden", zegt LDD-fractieleider Lode Vereeck. (KAV)

De discussie rond de verdeeltaks, de taks die betaald moet worden bij de verdeling van een onroerend goed, blijft dus aanhouden. Het huidige voorstel, een verhoging van 1 naar 2,5 procent maar met correcties voor scheidende gezinnen. Feitelijk samenwonende koppels komen niet in aanmerking voor de kortingen op de taks en de Raad van State vroeg hiervoor een verantwoording. De meerderheid heeft nu zo'n verantwoording toegevoegd. De oppositiepartijen Open Vld, LDD, Groen en Vlaams Belang haalden echter voldoende stemmen voor een nieuw advies bij de Raad van State. "Niet-wettelijk samenwonende gezinnen zijn ook gezinnen, en het doel van de vrijstelling is toch om gezinnen minder hoog te belasten?", zei Open Vld-fractieleider Sas Van Rouveroij. De meerderheidspartijen vinden de demarches van de oppositie maar niks. "U maakt misbruik van de Raad van State", zei sp.a'er Ludo Sannen. De FOD Financiën leverde ook een advies af dinsdag. Minister Philippe Muyters (N-VA) leest er vooral de "technische uitvoerbaarheid" in, de oppositie ziet er vooral kritiek in. "Dit is geen fiscale vereenvoudiging, onhaalbaar in de uitvoering en de maatregel blijft sociaal niet te verantwoorden", zegt LDD-fractieleider Lode Vereeck. (KAV)