In een interview met De Zondag lichtte minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) haar visie op kinderopvang toe. Een visie die - mede door een misverstand - heel wat commotie deed ontstaan. Een misverstand, omdat Homans naar eigen zeggen 'niet gepleit heeft voor gescheiden circuits' binnen de kinderopvang.

'Geen toekomstgericht beleid'

Coalitiepartner Open VLD gaat niet akkoord met de vooropgestelde visie van de minister. In een persbericht schrijven fractieleider van Open VLD in het Vlaams Parlement Bart Somers en Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Saeys dat de minister door 'andere oplossingen voor kinderen in armoede' in plaats van de gesubsidieerde opvang voor te stellen, 'een aparte opvang voor kinderen in armoede' impliceert.

'Zo verbreden we de kloof die er vandaag al te veel is', klinkt het in het persbericht. 'Dat is geen toekomstgericht beleid.' Het klopt, dat het regeerakkoord voorrang geeft aan wie werkt, maar Open VLD wil af van de regels binnen kinderopvang.

'Minder regels, meer ademruimte, meer plaats'

'We moeten zorgen voor meer plaatsen in de kinderopvang', stellen de volksvertegenwoordigers voor. 'Als er meer plaatsen zijn, is de discussie van de baan: dan moeten er geen voorrangsregels zijn en kan iedereen er terecht. Zowel kinderen van werkende ouders als kinderen in armoede van wie de ouders bijvoorbeeld een opleiding volgen.'

Minder regels betekent volgens de partijgenoten ook meer ademruimte voor zelfstandige kinderdagverblijven en onthaalouders 'en dat zorgt voor meer plaatsen in de kinderopvang'. Het nieuwe decreet Kinderopvang 'legt te veel regels op, waardoor heel wat zelfstandige initiatieven hun deuren dreigen te sluiten'. Daarom vraagt de partij - 'zoals afgesproken in het regeerakkoord' - om het decreet snel te evalueren.

'Verschil in subsidiëring wegwerken'

Tot slot vindt Open VLD dat het verschil in subsidiëring tussen zelfstandige initiatieven en de erkende, gesubsidieerde sector te groot is. Een verschil dat moeten worden weggewerkt, klinkt het. Somers en Saeys besluiten dat 'een betere financiële ondersteuning van de zelfstandige sector zal maken dat veel meer plaatsen behouden blijven en nieuwe opvangplaatsen gecreëerd kunnen worden'.

In haar reactie stelde ook Homans voor om meer aandacht te besteden aan lokale initiatieven die zo een aanvulling kunnen zijn op de bestaande Vlaamse initiatieven.

In een interview met De Zondag lichtte minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) haar visie op kinderopvang toe. Een visie die - mede door een misverstand - heel wat commotie deed ontstaan. Een misverstand, omdat Homans naar eigen zeggen 'niet gepleit heeft voor gescheiden circuits' binnen de kinderopvang.Coalitiepartner Open VLD gaat niet akkoord met de vooropgestelde visie van de minister. In een persbericht schrijven fractieleider van Open VLD in het Vlaams Parlement Bart Somers en Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Saeys dat de minister door 'andere oplossingen voor kinderen in armoede' in plaats van de gesubsidieerde opvang voor te stellen, 'een aparte opvang voor kinderen in armoede' impliceert. 'Zo verbreden we de kloof die er vandaag al te veel is', klinkt het in het persbericht. 'Dat is geen toekomstgericht beleid.' Het klopt, dat het regeerakkoord voorrang geeft aan wie werkt, maar Open VLD wil af van de regels binnen kinderopvang.'We moeten zorgen voor meer plaatsen in de kinderopvang', stellen de volksvertegenwoordigers voor. 'Als er meer plaatsen zijn, is de discussie van de baan: dan moeten er geen voorrangsregels zijn en kan iedereen er terecht. Zowel kinderen van werkende ouders als kinderen in armoede van wie de ouders bijvoorbeeld een opleiding volgen.'Minder regels betekent volgens de partijgenoten ook meer ademruimte voor zelfstandige kinderdagverblijven en onthaalouders 'en dat zorgt voor meer plaatsen in de kinderopvang'. Het nieuwe decreet Kinderopvang 'legt te veel regels op, waardoor heel wat zelfstandige initiatieven hun deuren dreigen te sluiten'. Daarom vraagt de partij - 'zoals afgesproken in het regeerakkoord' - om het decreet snel te evalueren.Tot slot vindt Open VLD dat het verschil in subsidiëring tussen zelfstandige initiatieven en de erkende, gesubsidieerde sector te groot is. Een verschil dat moeten worden weggewerkt, klinkt het. Somers en Saeys besluiten dat 'een betere financiële ondersteuning van de zelfstandige sector zal maken dat veel meer plaatsen behouden blijven en nieuwe opvangplaatsen gecreëerd kunnen worden'.In haar reactie stelde ook Homans voor om meer aandacht te besteden aan lokale initiatieven die zo een aanvulling kunnen zijn op de bestaande Vlaamse initiatieven.