'Het aantal oudere leerkrachten dat wordt getroffen door mentale problemen is zorgwekkend hoog', klonk het in het Vlaams Parlement bij Vera Celis (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V). Deze twee dames wilden dan ook weten welke concrete maatregelen bevoegd minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zal nemen.

'Samen met de sociale partners zijn we op zoen naar werksituaties die wel houdbaar zijn', repliceerde Crevits. 'Vooral de taakbelasting moet (en wordt reeds) onder de loep genomen.' Ze verwees daarbij naar de papierlast, 'die dringend naar omlaag moet.' 'Ook een betere omkadering voor schooldirecteurs en coaching projecten kunnen helpen', klonk het.

Socialistische minister van Onderwijs

De vragen van Helsen en Celis waren ingegeven door een studie die deze week in verschillende kranten verscheen. Een 'truc' die verschillende ministers geregeld hanteren in het parlement om een probleem ietwat af te zwakken, is verwijzen naar de datum. Want ook bij deze studie liggen de onderzoeksjaren alweer eventjes achter ons. Nadat Caroline Gennez (SP.A) de maatregelen van de minister bekritiseerde als 'te minimaal', antwoordde Crevits: 'Mevrouw Gennez deze cijfers dateren van 2013. Een moment waarop de socialisten mee in de regering zaten en uw partij de minister van Onderwijs leverde', waarmee ze verwees naar Pascal Smet.

Daarnaast benadrukte de minister van Onderwijs dat de cijfers van ziekteverzuim gelinkt aan mentale problemen in het onderwijs niet hoger liggen dan in andere beroepscategorieën.

'Gemeenschappelijk vervoer, zonder monopolies'

De oppositie (en vooral de socialisten) legde minister voor Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) al het vuur aan de schenen wanneer het ging over sociale woningen, maar traden pas echt hevig in debat als het onderwerp openbaar vervoer en De Lijn werd aangesneden. Volgens Joris Vandenbroucke (SP.A) liggen de besparingsmaatregelen van de maatschappij dubbel zo hoog dan aanvankelijk was aangegeven. 'We dragen allemaal bij tot het openbaar vervoer, maar het openbaar vervoer is er niet ons allemaal', stede hij scherp.

Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) betwistte de cijfers die Vandenbroucke aanhaalde en benadrukte dat er niet geraakt wordt aan investeringen. 'Efficiëntie', klonk het veelvuldig. Wanneer Marino Keulen (Open VLD) zich mengde in de discussie, werd het een debat over hoever de inmenging van de overheid kan (en moet) gaan. 'De socialisten moeten aanvaarden dat we evolueren naar een en-en-verhaal. We gaan naar een gemeenschappelijk vervoer, zonder monopolies', aldus Keulen.

Discriminatie alleenstaanden

Bart Somers (Open VLD) nam het in het halfrond op voor een groeiende groep in onze samenleving, die door beleidsmakers nog al te vaak over het hoofd wordt gezien: de alleenstaanden. Hij citeerde een studie die aantoonde dat er tegen 2028, 160.000 alleenstaanden zouden bijkomen, waardoor het totale aantal op 940.000 ligt. Een van de oorzaken daarvan is de vergrijzing

Homans die de bekommernis enerzijds deelde, vroeg zich tegelijkertijd af waarom Somers zijn vraag tot haar richtte. 'Ik stel deze vraag aan u omdat u minister bent van Gelijke Kansen. Vandaag vinden we het normaal dat een gezin van twee personen dubbel zoveel dienstencheques krijgt dan een alleenstaande. Maar die alleenstaande heeft niet per se minder poetshulp nodig.'

'Het aantal oudere leerkrachten dat wordt getroffen door mentale problemen is zorgwekkend hoog', klonk het in het Vlaams Parlement bij Vera Celis (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V). Deze twee dames wilden dan ook weten welke concrete maatregelen bevoegd minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zal nemen. 'Samen met de sociale partners zijn we op zoen naar werksituaties die wel houdbaar zijn', repliceerde Crevits. 'Vooral de taakbelasting moet (en wordt reeds) onder de loep genomen.' Ze verwees daarbij naar de papierlast, 'die dringend naar omlaag moet.' 'Ook een betere omkadering voor schooldirecteurs en coaching projecten kunnen helpen', klonk het.De vragen van Helsen en Celis waren ingegeven door een studie die deze week in verschillende kranten verscheen. Een 'truc' die verschillende ministers geregeld hanteren in het parlement om een probleem ietwat af te zwakken, is verwijzen naar de datum. Want ook bij deze studie liggen de onderzoeksjaren alweer eventjes achter ons. Nadat Caroline Gennez (SP.A) de maatregelen van de minister bekritiseerde als 'te minimaal', antwoordde Crevits: 'Mevrouw Gennez deze cijfers dateren van 2013. Een moment waarop de socialisten mee in de regering zaten en uw partij de minister van Onderwijs leverde', waarmee ze verwees naar Pascal Smet.Daarnaast benadrukte de minister van Onderwijs dat de cijfers van ziekteverzuim gelinkt aan mentale problemen in het onderwijs niet hoger liggen dan in andere beroepscategorieën.De oppositie (en vooral de socialisten) legde minister voor Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) al het vuur aan de schenen wanneer het ging over sociale woningen, maar traden pas echt hevig in debat als het onderwerp openbaar vervoer en De Lijn werd aangesneden. Volgens Joris Vandenbroucke (SP.A) liggen de besparingsmaatregelen van de maatschappij dubbel zo hoog dan aanvankelijk was aangegeven. 'We dragen allemaal bij tot het openbaar vervoer, maar het openbaar vervoer is er niet ons allemaal', stede hij scherp. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) betwistte de cijfers die Vandenbroucke aanhaalde en benadrukte dat er niet geraakt wordt aan investeringen. 'Efficiëntie', klonk het veelvuldig. Wanneer Marino Keulen (Open VLD) zich mengde in de discussie, werd het een debat over hoever de inmenging van de overheid kan (en moet) gaan. 'De socialisten moeten aanvaarden dat we evolueren naar een en-en-verhaal. We gaan naar een gemeenschappelijk vervoer, zonder monopolies', aldus Keulen. Bart Somers (Open VLD) nam het in het halfrond op voor een groeiende groep in onze samenleving, die door beleidsmakers nog al te vaak over het hoofd wordt gezien: de alleenstaanden. Hij citeerde een studie die aantoonde dat er tegen 2028, 160.000 alleenstaanden zouden bijkomen, waardoor het totale aantal op 940.000 ligt. Een van de oorzaken daarvan is de vergrijzingHomans die de bekommernis enerzijds deelde, vroeg zich tegelijkertijd af waarom Somers zijn vraag tot haar richtte. 'Ik stel deze vraag aan u omdat u minister bent van Gelijke Kansen. Vandaag vinden we het normaal dat een gezin van twee personen dubbel zoveel dienstencheques krijgt dan een alleenstaande. Maar die alleenstaande heeft niet per se minder poetshulp nodig.'