"Het probleem is er en er wordt aan gewerkt op drie sporen: inspectie, erkenningen en zelfregulering van de sector", zegt Muyters. De minister wijst erop dat de controles die de basis vormen voor het jongste rapport van de uitzendsector gerichter waren en dat dit de pakkans doet stijgen. "De mistery calling is meer gericht op risicobedrijven, meer kleine en middelgrote dan grote, waardoor het percentage overtredingen ook hoger uitvalt. Hoe gerichter je controleert, hoe groter de pakkans." De sector doet inspanningen en kan als voorbeeld dienen, zegt Muyters. "Uitzend is de énige sector die op dergelijke manier problemen aanpakt: van mistery callings tot en met en intrekken van het integriteitslabel van hun eigen leden. Veel sectoren mogen daar een voorbeeld aan nemen." De suggestie dat de overheid de licentie zou moeten intrekken van discriminerende kantoren is volgens Muyters niet zo eenvoudig. " Dat kan enkel op basis van vaststelbare feiten. Met de huidige stand van wetgeving moeten wij kijken naar databases van de kantoren. Wij kúnnen wettelijk zelf geen mistery callings organiseren en wij kúnnen geen licenties intrekken op basis van de door de sector georganiseerde callings", zegt de minister. Bovendien is de Vlaamse overheid enkel bevoegd voor discriminatie tussen uitzendkantoor en werknemer en niet voor die gevallen waar werkgevers de kantoren vragen om bepaalde kandidaten niet door te sturen. In dat laatste geval is de federale overheid bevoegd. "Laat ons de statistiek er nog eens bijnemen en dan zien we dat 96% van de grote uitzendbedrijven een expliciete vraag van hun klanten om te discrimineren naast zich neerleggen", besluit Muyters. (KVH)

"Het probleem is er en er wordt aan gewerkt op drie sporen: inspectie, erkenningen en zelfregulering van de sector", zegt Muyters. De minister wijst erop dat de controles die de basis vormen voor het jongste rapport van de uitzendsector gerichter waren en dat dit de pakkans doet stijgen. "De mistery calling is meer gericht op risicobedrijven, meer kleine en middelgrote dan grote, waardoor het percentage overtredingen ook hoger uitvalt. Hoe gerichter je controleert, hoe groter de pakkans." De sector doet inspanningen en kan als voorbeeld dienen, zegt Muyters. "Uitzend is de énige sector die op dergelijke manier problemen aanpakt: van mistery callings tot en met en intrekken van het integriteitslabel van hun eigen leden. Veel sectoren mogen daar een voorbeeld aan nemen." De suggestie dat de overheid de licentie zou moeten intrekken van discriminerende kantoren is volgens Muyters niet zo eenvoudig. " Dat kan enkel op basis van vaststelbare feiten. Met de huidige stand van wetgeving moeten wij kijken naar databases van de kantoren. Wij kúnnen wettelijk zelf geen mistery callings organiseren en wij kúnnen geen licenties intrekken op basis van de door de sector georganiseerde callings", zegt de minister. Bovendien is de Vlaamse overheid enkel bevoegd voor discriminatie tussen uitzendkantoor en werknemer en niet voor die gevallen waar werkgevers de kantoren vragen om bepaalde kandidaten niet door te sturen. In dat laatste geval is de federale overheid bevoegd. "Laat ons de statistiek er nog eens bijnemen en dan zien we dat 96% van de grote uitzendbedrijven een expliciete vraag van hun klanten om te discrimineren naast zich neerleggen", besluit Muyters. (KVH)