De onderzoekers antwoordden op 943 advertenties voor huurwoningen in Antwerpen. Ze stuurden hetzelfde bericht in onberispelijk Nederlands, maar de ene keer ondertekend met een Maghrebijnse naam, de andere keer met een Vlaams klinkende naam. In 40 procent van de gevallen werd de persoon met de Vlaamse naam wél meteen uitgenodigd om de woning te bezichtigen, die met de Maghrebijnse naam niet.

Het platform Praktijktesten Nu vraagt dat Antwerpen praktijktesten invoert, zoals die al bestaan in Gent.

Antwerps OCMW-voorzitter en schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA) wijst het voorstel van sp.a en Groen om praktijsten in te voeren tegen discriminatie op de Antwerpse huurmarkt af. 'Praktijktesten tonen een probleem aan, maar lossen het niet op', laat hij aan Belga weten via zijn woordvoerder Michael Lescroart. 'Je kan racisme beter op een meer structurele manier aanpakken, zoals we bijvoorbeeld doen door meer diversiteit in het politiekorps te krijgen of door hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers werkervaring te bieden bij de stad.'

Duchateau trekt in twijfel dat praktijktesten in Gent tot minder discriminatie zouden hebben geleid. 'Het is niet omdat je een makelaar dwingt om iemand uit te nodigen, dat die persoon dan vervolgens ook de woning gaat krijgen', klinkt het. 'Het probleem is dat eigenaars niet aan bepaalde mensen willen verhuren. Ze associëren ook vaak armoede met kleur. Gedegen onderzoek heeft trouwens al aangetoond dat bij wijze van spreken een Mohammed mét een job sneller een huurwoning zal vinden dan een Jan zonder job.'

VUB-onderzoeker Pieter-Paul Verhaeghe pleit intussen ook voor trainingen voor makelaars, die zouden kunnen leren hoe ze verhuurders kunnen overtuigen om niet langer te discrimineren. 'Daar zijn we niet tegen, als dat racisme op een structurele manier kan aanpakken is het welkom', reageert Lescroart.

'Praktijktesten werken niet, ik ga ze in Antwerpen niet invoeren', stelde Duchateau zelf in De Ochtend op Radio 1.

Volgens Duchateau moet er meer ingezet worden op sensibilisering. 'Elke discriminatie is een probleem, maar er zijn voldoende instrumenten om dat tegen te gaan.'

Hij verwijst ook naar de Antwerpse activeringscijfers, die veel hoger zijn dan de Gentse. 'Als je mensen uit de armoede haalt, dan is de kans veel groter dat ze een woning zullen vinden.'

Duchateau noemt het onderzoek ook 'politieke marketing'. 'Dit is al weken doorgesproken met de linkse oppositie. En nu verschijnen de resultaten op minder dan drie weken voor de verkiezing. Dit is electoraal geïnspireerd.'

'Door de manier waarop de studie gebruikt wordt, zaait de professor twijfel over de kwaliteit van zijn onderzoek.'

Peeters gaat voor stedelijke informatiecampagnes en centraal meldpunt

'Discriminatie tolereren we niet op het werk, in het onderwijs, op de woonmarkt, nergens.' Dat zegt CD&V-vicepremier en Antwerps lijsttrekker Kris Peeters in een reactie op het onderzoek waaruit blijkt dat in Antwerpen vier op de tien allochtonen gediscrimineerd worden op de huurmarkt.

'We gaan in Antwerpen voor stedelijke informatiecampagnes en een centraal meldpunt om discriminatie en racisme te melden. Er komen praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt', zo kondigt hij nog aan.

Homans: 'Logisch dat verhuurders kiezen voor huurder met stabiel inkomen'

Op Twitter reageert Vlaams minister van Huisvesting Liesbeth Homans (N-VA) geprikkeld. 'Hier gaan we weer!', verzucht ze. 'Racisme en discriminatie bestaan wel degelijk, maar 40 procent van de verhuurders in Antwerpen in die hoek zetten, is werkelijk grotesk!' Volgens haar willen de verhuurders gewoon elke maand hun huur ontvangen. 'Logisch toch? Kiezen voor een huurder met stabiel inkomen is geen racisme noch discriminatie!'

Open Vld wil protocol met sector, pas later eventueel praktijktesten

Staatssecretaris en Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer stelt in een reactie op het VUB-onderzoek rond discriminatie op de Antwerpse huurmarkt dat hij de problematiek eerst 'objectief in kaart wil brengen' en een protocol wil afsluiten met professionele verhuurders, vooraleer er eventueel praktijktesten kunnen volgen als sensibilisering niet zou werken.

De Backer zegt 'geschokt' te zijn door de cijfers van de VUB-studie, die uitwijzen dat 40 procent van de mensen met een allochtone naam die in Antwerpen informeren naar een huurwoning, wordt gediscrimineerd. 'Het is opnieuw het bewijs dat we ons in de samenleving te veel schuldig maken aan hokjesdenken, in plaats van uit te gaan van de individuele mens', aldus De Backer, die het probleem stap voor stap wil aanpakken door eerst een studie te bestellen om de discriminatie in kaart te brengen en door een protocol af te sluiten met de sector.

Die laatste kan 'inzicht bieden in de geldende dynamieken en er samen met ons voor zorgen dat racisme en discriminatie er zoveel mogelijk uitgaan', stelt hij.

Pas als die sensibilisering niet zou werken en de studie zou uitwijzen dat praktijktesten aangewezen zijn, wil De Backer praktijktesten 'op een professionele manier' invoeren. Daarnaast stelt hij voor om verhuurders beter te beschermen, aangezien zij nu vaak huurders kiezen op basis van een (vermoeden van) stabiel inkomen. 'Als blijkt dat verhuurd vastgoed slecht behandeld wordt door de huurder, moet de verhuurder altijd sneller het contract met de huurder kunnen verbreken', zegt De Backer ook nog.

Groen maakt breekpunt van praktijktesten na gemeenteraadsverkiezingen

Naar aanleiding van het VUB-onderzoek rond discriminatie op de Antwerpse huurmarkt stelt ook Groen maandag dat Antwerpen zo snel mogelijk praktijktesten moet invoeren. 'Voor ons is het kristalhelder: in het volgende bestuursakkoord moet de invoering van praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt worden opgenomen', zegt Antwerps lijsttrekker Wouter Van Besien.

Het VUB-onderzoek wees uit dat bij eenzelfde antwoord op advertenties voor een huurwoning in Antwerpen, in 40 procent van de gevallen een persoon met een Vlaamse naam meteen werd uitgenodigd en een met een Maghrebijnse naam niet. Er is wel een belangrijk verschil: 30 procent van de makelaars discrimineerden, ten opzichte van 50 procent van de particuliere verhuurders.

De 70 procent van de makelaars die niet discrimineren, ziet Groen naar eigen zeggen als partners. De partij roept het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) dan ook op om meldingen van discriminatie beter op te volgen en werk te maken van systematische praktijktesten op Vlaams niveau.

Op stedelijk niveau belooft Groen alvast praktijktesten als het zelf in het stadsbestuur geraakt na de komende gemeenteraadsverkiezingen. 'Groen staat daar garant voor', zegt Van Besien. 'Discriminatie op basis van afkomst, geslacht, leeftijd of handicap hoort niet thuis in Antwerpen. We moeten inzetten op gedragsverandering, maar hardleerse makelaars of verhuurders moeten worden aangepakt. Respect moet soms worden afgedwongen.'

De onderzoekers antwoordden op 943 advertenties voor huurwoningen in Antwerpen. Ze stuurden hetzelfde bericht in onberispelijk Nederlands, maar de ene keer ondertekend met een Maghrebijnse naam, de andere keer met een Vlaams klinkende naam. In 40 procent van de gevallen werd de persoon met de Vlaamse naam wél meteen uitgenodigd om de woning te bezichtigen, die met de Maghrebijnse naam niet. Het platform Praktijktesten Nu vraagt dat Antwerpen praktijktesten invoert, zoals die al bestaan in Gent. Antwerps OCMW-voorzitter en schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA) wijst het voorstel van sp.a en Groen om praktijsten in te voeren tegen discriminatie op de Antwerpse huurmarkt af. 'Praktijktesten tonen een probleem aan, maar lossen het niet op', laat hij aan Belga weten via zijn woordvoerder Michael Lescroart. 'Je kan racisme beter op een meer structurele manier aanpakken, zoals we bijvoorbeeld doen door meer diversiteit in het politiekorps te krijgen of door hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers werkervaring te bieden bij de stad.'Duchateau trekt in twijfel dat praktijktesten in Gent tot minder discriminatie zouden hebben geleid. 'Het is niet omdat je een makelaar dwingt om iemand uit te nodigen, dat die persoon dan vervolgens ook de woning gaat krijgen', klinkt het. 'Het probleem is dat eigenaars niet aan bepaalde mensen willen verhuren. Ze associëren ook vaak armoede met kleur. Gedegen onderzoek heeft trouwens al aangetoond dat bij wijze van spreken een Mohammed mét een job sneller een huurwoning zal vinden dan een Jan zonder job.' VUB-onderzoeker Pieter-Paul Verhaeghe pleit intussen ook voor trainingen voor makelaars, die zouden kunnen leren hoe ze verhuurders kunnen overtuigen om niet langer te discrimineren. 'Daar zijn we niet tegen, als dat racisme op een structurele manier kan aanpakken is het welkom', reageert Lescroart.'Praktijktesten werken niet, ik ga ze in Antwerpen niet invoeren', stelde Duchateau zelf in De Ochtend op Radio 1.Volgens Duchateau moet er meer ingezet worden op sensibilisering. 'Elke discriminatie is een probleem, maar er zijn voldoende instrumenten om dat tegen te gaan.'Hij verwijst ook naar de Antwerpse activeringscijfers, die veel hoger zijn dan de Gentse. 'Als je mensen uit de armoede haalt, dan is de kans veel groter dat ze een woning zullen vinden.'Duchateau noemt het onderzoek ook 'politieke marketing'. 'Dit is al weken doorgesproken met de linkse oppositie. En nu verschijnen de resultaten op minder dan drie weken voor de verkiezing. Dit is electoraal geïnspireerd.''Door de manier waarop de studie gebruikt wordt, zaait de professor twijfel over de kwaliteit van zijn onderzoek.' 'Discriminatie tolereren we niet op het werk, in het onderwijs, op de woonmarkt, nergens.' Dat zegt CD&V-vicepremier en Antwerps lijsttrekker Kris Peeters in een reactie op het onderzoek waaruit blijkt dat in Antwerpen vier op de tien allochtonen gediscrimineerd worden op de huurmarkt.'We gaan in Antwerpen voor stedelijke informatiecampagnes en een centraal meldpunt om discriminatie en racisme te melden. Er komen praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt', zo kondigt hij nog aan. Op Twitter reageert Vlaams minister van Huisvesting Liesbeth Homans (N-VA) geprikkeld. 'Hier gaan we weer!', verzucht ze. 'Racisme en discriminatie bestaan wel degelijk, maar 40 procent van de verhuurders in Antwerpen in die hoek zetten, is werkelijk grotesk!' Volgens haar willen de verhuurders gewoon elke maand hun huur ontvangen. 'Logisch toch? Kiezen voor een huurder met stabiel inkomen is geen racisme noch discriminatie!' Staatssecretaris en Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer stelt in een reactie op het VUB-onderzoek rond discriminatie op de Antwerpse huurmarkt dat hij de problematiek eerst 'objectief in kaart wil brengen' en een protocol wil afsluiten met professionele verhuurders, vooraleer er eventueel praktijktesten kunnen volgen als sensibilisering niet zou werken.De Backer zegt 'geschokt' te zijn door de cijfers van de VUB-studie, die uitwijzen dat 40 procent van de mensen met een allochtone naam die in Antwerpen informeren naar een huurwoning, wordt gediscrimineerd. 'Het is opnieuw het bewijs dat we ons in de samenleving te veel schuldig maken aan hokjesdenken, in plaats van uit te gaan van de individuele mens', aldus De Backer, die het probleem stap voor stap wil aanpakken door eerst een studie te bestellen om de discriminatie in kaart te brengen en door een protocol af te sluiten met de sector. Die laatste kan 'inzicht bieden in de geldende dynamieken en er samen met ons voor zorgen dat racisme en discriminatie er zoveel mogelijk uitgaan', stelt hij. Pas als die sensibilisering niet zou werken en de studie zou uitwijzen dat praktijktesten aangewezen zijn, wil De Backer praktijktesten 'op een professionele manier' invoeren. Daarnaast stelt hij voor om verhuurders beter te beschermen, aangezien zij nu vaak huurders kiezen op basis van een (vermoeden van) stabiel inkomen. 'Als blijkt dat verhuurd vastgoed slecht behandeld wordt door de huurder, moet de verhuurder altijd sneller het contract met de huurder kunnen verbreken', zegt De Backer ook nog. Naar aanleiding van het VUB-onderzoek rond discriminatie op de Antwerpse huurmarkt stelt ook Groen maandag dat Antwerpen zo snel mogelijk praktijktesten moet invoeren. 'Voor ons is het kristalhelder: in het volgende bestuursakkoord moet de invoering van praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt worden opgenomen', zegt Antwerps lijsttrekker Wouter Van Besien.Het VUB-onderzoek wees uit dat bij eenzelfde antwoord op advertenties voor een huurwoning in Antwerpen, in 40 procent van de gevallen een persoon met een Vlaamse naam meteen werd uitgenodigd en een met een Maghrebijnse naam niet. Er is wel een belangrijk verschil: 30 procent van de makelaars discrimineerden, ten opzichte van 50 procent van de particuliere verhuurders. De 70 procent van de makelaars die niet discrimineren, ziet Groen naar eigen zeggen als partners. De partij roept het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) dan ook op om meldingen van discriminatie beter op te volgen en werk te maken van systematische praktijktesten op Vlaams niveau. Op stedelijk niveau belooft Groen alvast praktijktesten als het zelf in het stadsbestuur geraakt na de komende gemeenteraadsverkiezingen. 'Groen staat daar garant voor', zegt Van Besien. 'Discriminatie op basis van afkomst, geslacht, leeftijd of handicap hoort niet thuis in Antwerpen. We moeten inzetten op gedragsverandering, maar hardleerse makelaars of verhuurders moeten worden aangepakt. Respect moet soms worden afgedwongen.'