Jean-Luc Dehaene haalt fors uit naar de N-VA en haar voorzitter Bart De Wever. "Ei­gen­lijk is het dis­cours van De Wever het­zelf­de als dat van Vlaams Be­lang-kop­stuk Filip De­win­ter", zegt hij in een interview met De Tijd. "Al­leen heeft hij de vreem­de­lin­gen door de PS ver­van­gen."

"Voor N-VA is de Waal het probleem, net zoals Vlaams Belang de vreemdeling als zondebok aanwijst", zei Dehaene eerder al in NRC Handelsblad. Volgens de oud-premier hebben de N-VA en de PS "qua populistische boodschap veel gemeen".

In de weekendeditie van De Tijd gaat Dehaene op dat elan verder. "Het is zo mak­ke­lijk om met een one­li­ner de schuld bij iemand an­ders te leg­gen" vergelijkt hij De Wever met Dewinter.

Nochtans zei Dehaene ooit van De Wever dat hij een politicus is die in staat is compromissen te sluiten. "In 2007 heb ik als in­for­ma­teur in­der­daad de in­druk gehad dat je met hem tot re­de­lij­ke din­gen kon komen. Al­thans, tij­dens ons eer­ste ge­sprek. Tij­dens het twee­de ge­sprek her­be­gon­nen we van nul omdat hij de com­pro­mis­sen er niet door kreeg bij de rest van zijn par­tij­top. Of dat ooit gaat luk­ken, is dé grote vraag voor na de ver­kie­zin­gen."

Zelf neemt Dehaene niet deel aan die verkiezingen. Hij is bezig aan zijn laatste weken als Europees Parlementslid maar staat op 25 mei op geen enkele kieslijst. "Ik ga me tij­dens de cam­pag­ne ge­deisd hou­den en ont­hou­den van al te grote pu­blie­ke verkla­rin­gen", zegt hij. "Ten­zij ik vind dat som­mi­ge zaken de spui­ga­ten uit­lo­pen. Dan zal ik mijn mond wel open­doen."

Dehaene is nog volop aan het herstellen van een zware operatie waarbij bijna twee maanden geleden een pancreastumor werd weggenomen. (Belga/EE)

Jean-Luc Dehaene haalt fors uit naar de N-VA en haar voorzitter Bart De Wever. "Ei­gen­lijk is het dis­cours van De Wever het­zelf­de als dat van Vlaams Be­lang-kop­stuk Filip De­win­ter", zegt hij in een interview met De Tijd. "Al­leen heeft hij de vreem­de­lin­gen door de PS ver­van­gen." "Voor N-VA is de Waal het probleem, net zoals Vlaams Belang de vreemdeling als zondebok aanwijst", zei Dehaene eerder al in NRC Handelsblad. Volgens de oud-premier hebben de N-VA en de PS "qua populistische boodschap veel gemeen". In de weekendeditie van De Tijd gaat Dehaene op dat elan verder. "Het is zo mak­ke­lijk om met een one­li­ner de schuld bij iemand an­ders te leg­gen" vergelijkt hij De Wever met Dewinter. Nochtans zei Dehaene ooit van De Wever dat hij een politicus is die in staat is compromissen te sluiten. "In 2007 heb ik als in­for­ma­teur in­der­daad de in­druk gehad dat je met hem tot re­de­lij­ke din­gen kon komen. Al­thans, tij­dens ons eer­ste ge­sprek. Tij­dens het twee­de ge­sprek her­be­gon­nen we van nul omdat hij de com­pro­mis­sen er niet door kreeg bij de rest van zijn par­tij­top. Of dat ooit gaat luk­ken, is dé grote vraag voor na de ver­kie­zin­gen." Zelf neemt Dehaene niet deel aan die verkiezingen. Hij is bezig aan zijn laatste weken als Europees Parlementslid maar staat op 25 mei op geen enkele kieslijst. "Ik ga me tij­dens de cam­pag­ne ge­deisd hou­den en ont­hou­den van al te grote pu­blie­ke verkla­rin­gen", zegt hij. "Ten­zij ik vind dat som­mi­ge zaken de spui­ga­ten uit­lo­pen. Dan zal ik mijn mond wel open­doen." Dehaene is nog volop aan het herstellen van een zware operatie waarbij bijna twee maanden geleden een pancreastumor werd weggenomen. (Belga/EE)