In Terzake stelde Achaibi dat hij teleurgesteld was in de heer Goris, nadat die opperde dat de islambeleving de laatste jaren strikter verloopt. "Hij kent de Moslimexecutieve en zou perfect contact kunnen opnemen met ons en met de islaminspecteurs. Maar noch hij, noch de CLB's hebben al contact met ons opgenomen met betrekking tot de verhalen die we nu te horen krijgen", verklaarde hij. Goris stelt dat er wel degelijk contact is, maar de verhalen over martelingen in het graf zijn wel nieuw voor hem. "Directies noch leerkrachten, noch opvoeders noch CLB-medewerkers hebben dit ooit gemeld. Ook de leerkrachten islam niet, die nochtans het best geplaatst zijn om de denkwereld van leerlingen met een moslimachtergrond te kennen", stelt Goris, die vandaag nog een uitnodiging zal versturen naar de heer Achaibi. (Belga)

In Terzake stelde Achaibi dat hij teleurgesteld was in de heer Goris, nadat die opperde dat de islambeleving de laatste jaren strikter verloopt. "Hij kent de Moslimexecutieve en zou perfect contact kunnen opnemen met ons en met de islaminspecteurs. Maar noch hij, noch de CLB's hebben al contact met ons opgenomen met betrekking tot de verhalen die we nu te horen krijgen", verklaarde hij. Goris stelt dat er wel degelijk contact is, maar de verhalen over martelingen in het graf zijn wel nieuw voor hem. "Directies noch leerkrachten, noch opvoeders noch CLB-medewerkers hebben dit ooit gemeld. Ook de leerkrachten islam niet, die nochtans het best geplaatst zijn om de denkwereld van leerlingen met een moslimachtergrond te kennen", stelt Goris, die vandaag nog een uitnodiging zal versturen naar de heer Achaibi. (Belga)