Niemand heeft beter zicht op de gezondheid van onze financiële instellingen dan Tom Dechaene, directeur bij de Nationale Bank en bevoegd voor het toezicht op de banken. Centrale bankiers zijn altijd hypervoorzichtig, maar tien jaar na de bankencrisis neemt Dechaene tijdens een uiterst zeldzaam interview en exclusief voor Knack, geen blad voor de mond: 'Ondanks alle verbeteringen en het verscherpte toezicht op nationaal en Europees niveau zullen er ook in de toekomst nog banken failliet gaan'.

De Nationale Bank laat ethische hackers het systeem testen, maar het is bijna onmogelijk om daar helemaal op voorbereid te zijn

Dechaene is belast met het bankentoezicht in België, en waakt als lid van de Supervisory Board binnen de Europese Centrale Bank (ECB) mee over de ongeveer 125 Europese 'systemische banken'. En we mogen dan al 'een relatief gezonde banksector' hebben, toch lopen ook onze financiële instellingen risico's. Er is niet alleen de oververhitting van de vastgoedmarkt, waarvoor de Nationale Bank al jarenlang waarschuwt. Een cyberaanval staat in 'de top drie van de risico's' van Dechaene: 'De Nationale Bank laat ethische hackers het systeem testen, maar het is bijna onmogelijk om daar helemaal op voorbereid te zijn. Je weet nooit uit welk hoek zo'n aanval komt en wat die precies zal inhouden. Ik acht de kans dan ook zeer reëel dat er ooit een cyberaanval komt die grote gevolgen kan hebben. Tot nu toe waren de cyberaanvallen nog te vergelijken met een conventionele oorlog, ooit valt er ergens eens een atoombom.'

Dechaene vreest ook de gevolgen van de digitalisering: 'Die gaat zo snel dat ik me niet kan voorstellen dat grote techbedrijven zoals Google, Amazon, Facebook en Apple - de zogenaamde GAFA's - over tien jaar niet actief zijn in dienstverleningen die vandaag door de traditionele banken worden aangeboden. Over tien jaar kunnen de banken een groot deel van hun business kwijt zijn. Volgens studies zal zo één derde van de huidige winsten van de banken verdwijnen. De gevolgen zullen dus enorm zijn, zelfs bij de banken die de komst van de GAFA's overleven.'

En wat dit alles nog erger maakt is dat de banken daar niet van wakker blijken te liggen: 'De Nationale Bank heeft alle Belgische banken op digitaal vlak met elkaar vergeleken', aldus Dechaene, 'en heeft nagegaan in hoeverre ze klaar zijn om de uitdaging van de GAFA's op te vangen. Het was de bedoeling om de uitkomst van die studie te delen met alle banken. Daarvoor hebben we alle niet-uitvoerende bestuurders van de banken uitgenodigd. Weet je hoeveel erop ingingen? Tien! Schrijf maar op: ik ben echt gechoqueerd dat zo weinig Belgische bankbestuurders geïnteresseerd zijn in het grote gevaar dat hun banken lopen.'

Niemand heeft beter zicht op de gezondheid van onze financiële instellingen dan Tom Dechaene, directeur bij de Nationale Bank en bevoegd voor het toezicht op de banken. Centrale bankiers zijn altijd hypervoorzichtig, maar tien jaar na de bankencrisis neemt Dechaene tijdens een uiterst zeldzaam interview en exclusief voor Knack, geen blad voor de mond: 'Ondanks alle verbeteringen en het verscherpte toezicht op nationaal en Europees niveau zullen er ook in de toekomst nog banken failliet gaan'. Dechaene is belast met het bankentoezicht in België, en waakt als lid van de Supervisory Board binnen de Europese Centrale Bank (ECB) mee over de ongeveer 125 Europese 'systemische banken'. En we mogen dan al 'een relatief gezonde banksector' hebben, toch lopen ook onze financiële instellingen risico's. Er is niet alleen de oververhitting van de vastgoedmarkt, waarvoor de Nationale Bank al jarenlang waarschuwt. Een cyberaanval staat in 'de top drie van de risico's' van Dechaene: 'De Nationale Bank laat ethische hackers het systeem testen, maar het is bijna onmogelijk om daar helemaal op voorbereid te zijn. Je weet nooit uit welk hoek zo'n aanval komt en wat die precies zal inhouden. Ik acht de kans dan ook zeer reëel dat er ooit een cyberaanval komt die grote gevolgen kan hebben. Tot nu toe waren de cyberaanvallen nog te vergelijken met een conventionele oorlog, ooit valt er ergens eens een atoombom.'Dechaene vreest ook de gevolgen van de digitalisering: 'Die gaat zo snel dat ik me niet kan voorstellen dat grote techbedrijven zoals Google, Amazon, Facebook en Apple - de zogenaamde GAFA's - over tien jaar niet actief zijn in dienstverleningen die vandaag door de traditionele banken worden aangeboden. Over tien jaar kunnen de banken een groot deel van hun business kwijt zijn. Volgens studies zal zo één derde van de huidige winsten van de banken verdwijnen. De gevolgen zullen dus enorm zijn, zelfs bij de banken die de komst van de GAFA's overleven.' En wat dit alles nog erger maakt is dat de banken daar niet van wakker blijken te liggen: 'De Nationale Bank heeft alle Belgische banken op digitaal vlak met elkaar vergeleken', aldus Dechaene, 'en heeft nagegaan in hoeverre ze klaar zijn om de uitdaging van de GAFA's op te vangen. Het was de bedoeling om de uitkomst van die studie te delen met alle banken. Daarvoor hebben we alle niet-uitvoerende bestuurders van de banken uitgenodigd. Weet je hoeveel erop ingingen? Tien! Schrijf maar op: ik ben echt gechoqueerd dat zo weinig Belgische bankbestuurders geïnteresseerd zijn in het grote gevaar dat hun banken lopen.'