Tien procent van de ongeveer 500 huispersoneelsleden, in dienst van in ons land gevestigde buitenlandse diplomaten, dienden vorig jaar klacht in tegen hun werkgever. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard. Vaak gaat het over kleinere geschillen, maar soms ook over regelrechte uitbuiting en mensenhandel. In vier gevallen legde de FOD Buitenlandse Zaken vorig jaar en ook in 2009 een financiële sanctie op. Juridisch vervolgen kan niet, omdat diplomaten onschendbaar zijn.

Uitbuiting

De kranten baseren zich op een rapport van het Duitse instituut voor de mensenrechten. Daarin werd ook België onder de loep genomen. Francis Deboeck van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het aantal klachten

vrij hoog ligt. Maar dat zou deels te verklaren zijn door het feit dat sinds 2008 alle huisbedienden van diplomaten verplicht twee keer voor een gesprek moeten langskomen. "Daardoor is de drempel veel lager om over misbruik te praten", zegt Deboeck. "De overgrote meerderheid van de klachten gaat over kleinere geschillen, bijvoorbeeld over vakantiegeld."

Toch waren er de afgelopen twee jaar telkens vier ernstige gevallen van uitbuiting waarbij mensen tegen hun wil tot bepaalde dingen gedwongen werden en nauwelijks betaald werden. Over welke nationaliteiten het gaat, wil Buitenlandse Zaken niet vrijgeven. (Belga/INM)

Tien procent van de ongeveer 500 huispersoneelsleden, in dienst van in ons land gevestigde buitenlandse diplomaten, dienden vorig jaar klacht in tegen hun werkgever. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard. Vaak gaat het over kleinere geschillen, maar soms ook over regelrechte uitbuiting en mensenhandel. In vier gevallen legde de FOD Buitenlandse Zaken vorig jaar en ook in 2009 een financiële sanctie op. Juridisch vervolgen kan niet, omdat diplomaten onschendbaar zijn. Uitbuiting De kranten baseren zich op een rapport van het Duitse instituut voor de mensenrechten. Daarin werd ook België onder de loep genomen. Francis Deboeck van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het aantal klachten vrij hoog ligt. Maar dat zou deels te verklaren zijn door het feit dat sinds 2008 alle huisbedienden van diplomaten verplicht twee keer voor een gesprek moeten langskomen. "Daardoor is de drempel veel lager om over misbruik te praten", zegt Deboeck. "De overgrote meerderheid van de klachten gaat over kleinere geschillen, bijvoorbeeld over vakantiegeld." Toch waren er de afgelopen twee jaar telkens vier ernstige gevallen van uitbuiting waarbij mensen tegen hun wil tot bepaalde dingen gedwongen werden en nauwelijks betaald werden. Over welke nationaliteiten het gaat, wil Buitenlandse Zaken niet vrijgeven. (Belga/INM)