Vertegenwoordigers van de kredietverleners van Griekenland vertoeven momenteel in Athene om met de regering de laatste afspraken te maken over de pensioenbesparingen en belastinghervormingen die Griekenland nog moet goedkeuren in ruil voor een nieuwe enveloppe uit het lopende steunprogramma. Verwacht wordt dat de ministers van Financiën van de eurolanden het licht formeel op groen kunnen zetten op 22 mei. Griekenland moet in juli ongeveer zeven miljard euro terugbetalen aan zijn schuldeisers. Dijsselbloem toonde zich overtuigd dat ook het IMF uiteindelijk een financiële bijdrage zal leveren aan het steunprogramma, dat loopt sinds de zomer van 2015 en volgend jaar verstrijkt. Met name Duitsland blijft aandringen op de deelname van het IMF. Dijsselbloem kwam in het Europees Parlement ook nog eens terug op het veelbesproken interview met de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Ik kan niet mijn hele leven geld uitgeven aan drank en vrouwen om dan bij u mijn hand op te houden. Dat principe geldt op persoonlijk, lokaal, nationaal en evenzeer op Europees vlak", had de Nederlander toen gezegd in een verwijzing naar de financiële steun voor noodlijdende eurolanden. Dijsselbloem herhaalde in het halfrond dat hij betreurt dat zijn woorden een aantal landen in de gordijnen hebben gejaagd, maar dat het niet zijn bedoeling was iemand te beledigen. (Belga)

Vertegenwoordigers van de kredietverleners van Griekenland vertoeven momenteel in Athene om met de regering de laatste afspraken te maken over de pensioenbesparingen en belastinghervormingen die Griekenland nog moet goedkeuren in ruil voor een nieuwe enveloppe uit het lopende steunprogramma. Verwacht wordt dat de ministers van Financiën van de eurolanden het licht formeel op groen kunnen zetten op 22 mei. Griekenland moet in juli ongeveer zeven miljard euro terugbetalen aan zijn schuldeisers. Dijsselbloem toonde zich overtuigd dat ook het IMF uiteindelijk een financiële bijdrage zal leveren aan het steunprogramma, dat loopt sinds de zomer van 2015 en volgend jaar verstrijkt. Met name Duitsland blijft aandringen op de deelname van het IMF. Dijsselbloem kwam in het Europees Parlement ook nog eens terug op het veelbesproken interview met de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Ik kan niet mijn hele leven geld uitgeven aan drank en vrouwen om dan bij u mijn hand op te houden. Dat principe geldt op persoonlijk, lokaal, nationaal en evenzeer op Europees vlak", had de Nederlander toen gezegd in een verwijzing naar de financiële steun voor noodlijdende eurolanden. Dijsselbloem herhaalde in het halfrond dat hij betreurt dat zijn woorden een aantal landen in de gordijnen hebben gejaagd, maar dat het niet zijn bedoeling was iemand te beledigen. (Belga)