De tachograaf houdt gegevens bij over het rijgedrag van chauffeurs. Op die manier kan nagegaan worden of ze de regels rond rij- en rusttijden respecteren. Die regels zijn belangrijk voor de gezondheid van de chauffeurs, maar ook voor de verkeersveiligheid. Al te vaak echter wordt er met die tachograaf geknoeid. Naast de gevaarlijke situaties die dat oplevert, zorgt dat ook voor oneerlijke concurrentie. Om controles te vergemakkelijken, moeten alle vrachtwagens en bussen boven de 3,5 ton een digitale tachograaf krijgen. Over enkele jaren zal die verplichting gelden voor alle nieuwe voertuigen, oudere voertuigen krijgen vijftien jaar de tijd om ermee uitgerust te zijn. Een uitzondering op de regel zijn bestuurders die weliswaar materiaal vervoeren voor de uitoefening van hun job, maar die geen professionele chauffeurs zijn. Zij mogen met een voertuig van minder dan 7.5 ton 100 kilometer rond de onderneming rijden zonder tachograaf. Nieuw is dat bij inbreuken niet de bestuurder, maar de transportonderneming verantwoordelijk gesteld wordt. "Dat verhindert dat de onderneming druk uitoefent op de chauffeur om de regels te overtreden", zegt Europees Parlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a). (Belga)

De tachograaf houdt gegevens bij over het rijgedrag van chauffeurs. Op die manier kan nagegaan worden of ze de regels rond rij- en rusttijden respecteren. Die regels zijn belangrijk voor de gezondheid van de chauffeurs, maar ook voor de verkeersveiligheid. Al te vaak echter wordt er met die tachograaf geknoeid. Naast de gevaarlijke situaties die dat oplevert, zorgt dat ook voor oneerlijke concurrentie. Om controles te vergemakkelijken, moeten alle vrachtwagens en bussen boven de 3,5 ton een digitale tachograaf krijgen. Over enkele jaren zal die verplichting gelden voor alle nieuwe voertuigen, oudere voertuigen krijgen vijftien jaar de tijd om ermee uitgerust te zijn. Een uitzondering op de regel zijn bestuurders die weliswaar materiaal vervoeren voor de uitoefening van hun job, maar die geen professionele chauffeurs zijn. Zij mogen met een voertuig van minder dan 7.5 ton 100 kilometer rond de onderneming rijden zonder tachograaf. Nieuw is dat bij inbreuken niet de bestuurder, maar de transportonderneming verantwoordelijk gesteld wordt. "Dat verhindert dat de onderneming druk uitoefent op de chauffeur om de regels te overtreden", zegt Europees Parlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a). (Belga)