De Vlaamse regering keurde in 2016 een actieplan Energiearmoede goed. Dat plan bevatte 34 actiepunten, gaande van een betere bescherming tegen afsluiting tot het wegwerken van drempels voor kwetsbare doelgroepen om energiebesparende ingrepen uit te voeren. Uit een evaluatie van het actieplan blijkt nu dat 26 van de 34 actiepunten tot een goed einde zijn gebracht. "Het overgrote deel van de actiepunten is uitgevoerd door deze Vlaamse regering; enkele andere actiepunten zijn voorbereid maar worden uitgewerkt tijdens de volgende legislatuur", zegt minister Peeters. Peeters somt enkele actiepunten op die intussen afgevinkt zijn: het vastleggen van de periode op 5 maanden tijdens dewelke de minimale levering van aardgas wordt toegepast, het invoeren van een burenpremie om collectieve wijkrenovaties te promoten, de hervorming van de renteloze energieleningen, de uitbreiding van de doelgroep voor energiescans,... De evaluatie van het actieplan leverde ook een pakket van 180 aanbevelingen op, aangeleverd door de stakeholders (distributienetbeheerders, leveranciers en armoedeverenigingen). De meeste aanbevelingen gaan over de hoogte van de premies, de harmonisering van de doelgroepen, en de inzet op preventie en heldere communicatie op maat van de doelgroepen. Een van de meest opvallende aanbevelingen is de vraag om de sociale openbare dienstverplichtingen, dat zijn de regels voor het omgaan met wanbetalers (bv. de voorwaarden om iemand af te sluiten van stroom of gas), te hertekenen met de komst van de digitale budgetmeter. "Met de komst van de digitale budgetmeter vragen de stakeholders uitdrukkelijk om het bord af te vegen en het volledige pakket van sociale openbare dienstverplichtingen te hertekenen", klinkt het. Een speciale werkgroep sociale openbare dienstverplichtingen zal zich over de kwestie buigen en voortaan maandelijks vergaderen tot december 2020. "Daarna is er een jaar de tijd voor politieke besprekingen, opvragen van adviezen,... zodat het nieuwe besluit in werking kan treden op 1 januari 2022. Tegen dan moet ook de uitrol van de digitale budgetmeter zijn afgerond en kan iedereen verder." (Belga)

De Vlaamse regering keurde in 2016 een actieplan Energiearmoede goed. Dat plan bevatte 34 actiepunten, gaande van een betere bescherming tegen afsluiting tot het wegwerken van drempels voor kwetsbare doelgroepen om energiebesparende ingrepen uit te voeren. Uit een evaluatie van het actieplan blijkt nu dat 26 van de 34 actiepunten tot een goed einde zijn gebracht. "Het overgrote deel van de actiepunten is uitgevoerd door deze Vlaamse regering; enkele andere actiepunten zijn voorbereid maar worden uitgewerkt tijdens de volgende legislatuur", zegt minister Peeters. Peeters somt enkele actiepunten op die intussen afgevinkt zijn: het vastleggen van de periode op 5 maanden tijdens dewelke de minimale levering van aardgas wordt toegepast, het invoeren van een burenpremie om collectieve wijkrenovaties te promoten, de hervorming van de renteloze energieleningen, de uitbreiding van de doelgroep voor energiescans,... De evaluatie van het actieplan leverde ook een pakket van 180 aanbevelingen op, aangeleverd door de stakeholders (distributienetbeheerders, leveranciers en armoedeverenigingen). De meeste aanbevelingen gaan over de hoogte van de premies, de harmonisering van de doelgroepen, en de inzet op preventie en heldere communicatie op maat van de doelgroepen. Een van de meest opvallende aanbevelingen is de vraag om de sociale openbare dienstverplichtingen, dat zijn de regels voor het omgaan met wanbetalers (bv. de voorwaarden om iemand af te sluiten van stroom of gas), te hertekenen met de komst van de digitale budgetmeter. "Met de komst van de digitale budgetmeter vragen de stakeholders uitdrukkelijk om het bord af te vegen en het volledige pakket van sociale openbare dienstverplichtingen te hertekenen", klinkt het. Een speciale werkgroep sociale openbare dienstverplichtingen zal zich over de kwestie buigen en voortaan maandelijks vergaderen tot december 2020. "Daarna is er een jaar de tijd voor politieke besprekingen, opvragen van adviezen,... zodat het nieuwe besluit in werking kan treden op 1 januari 2022. Tegen dan moet ook de uitrol van de digitale budgetmeter zijn afgerond en kan iedereen verder." (Belga)