De stage is een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding. In het verleden verliep de zoektocht naar een stageplaats op verschillende manieren. Gevolg was dat over heel Vlaanderen verschillende procedures en afspraken bestonden die niet altijd even transparant waren en die meer planlast met zich mee brachten. Het nieuwe platform vormt vanaf volgend schooljaar een "ontmoetingsplaats" tussen stageaanvragen en -aanbod. Stageaanvragen worden ingevoerd vanuit de lerarenopleidingen, waarna het systeem op basis van zelf gekozen criteria een aantal mogelijk stagescholen aangeeft waaruit de opleiding kan kiezen. Dat moet een eenvormig en helder systeem doen ontstaan. Na de opstartfase zal lerarenstage.be verder worden uitgebouwd. Mogelijk zullen andere onderwijsvormen in de toekomst van het platform gebruik kunnen maken. (Belga)

De stage is een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding. In het verleden verliep de zoektocht naar een stageplaats op verschillende manieren. Gevolg was dat over heel Vlaanderen verschillende procedures en afspraken bestonden die niet altijd even transparant waren en die meer planlast met zich mee brachten. Het nieuwe platform vormt vanaf volgend schooljaar een "ontmoetingsplaats" tussen stageaanvragen en -aanbod. Stageaanvragen worden ingevoerd vanuit de lerarenopleidingen, waarna het systeem op basis van zelf gekozen criteria een aantal mogelijk stagescholen aangeeft waaruit de opleiding kan kiezen. Dat moet een eenvormig en helder systeem doen ontstaan. Na de opstartfase zal lerarenstage.be verder worden uitgebouwd. Mogelijk zullen andere onderwijsvormen in de toekomst van het platform gebruik kunnen maken. (Belga)