De onderzoekers namen zogenaamde 'participatiesurveys' van 2004, 2009 en 2014 onder de loep. Daarbij werden respectievelijk 881, 1.045 en 1.508 ouderen tussen 55 en 85 bevraagd. Ze geraken op tien jaar tijd steeds beter ingeburgerd met computer, mobiele media en internet, zo blijkt. In 2004 gebruikte slechts 1,5 procent van de 75-plussers dagelijks het internet. In 2014 was dat al gestegen naar 16,5 procent. Bij de 65-74-jarigen steeg het dagelijks internetgebruik in diezelfde periode van 3 naar 40,5 procent en bij de 55-64-jarigen van 11 naar 51 procent. Toch is er nog werk aan de winkel. Het actieve gebruik van online tools blijft een pijnpunt. Bij elke volgende leeftijdscategorie daalt het gebruik van het internet voor het opzoeken van informatie en het volgen van de actualiteit. De digitale ontwikkelingen gaan aan heel wat 55-plussers en zeker 75-plussers voorbij. Zij vinden zich te oud om digitale vaardigheden aan te leren en mogelijkheden op dat vlak te verkennen. In een samenleving waarin meer en meer wordt ingezet op digitale communicatie en promotie van activiteiten, dreigt een deel van de oudere bevolking sociaal geïsoleerd te worden, waarschuwt het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie. (Belga)

De onderzoekers namen zogenaamde 'participatiesurveys' van 2004, 2009 en 2014 onder de loep. Daarbij werden respectievelijk 881, 1.045 en 1.508 ouderen tussen 55 en 85 bevraagd. Ze geraken op tien jaar tijd steeds beter ingeburgerd met computer, mobiele media en internet, zo blijkt. In 2004 gebruikte slechts 1,5 procent van de 75-plussers dagelijks het internet. In 2014 was dat al gestegen naar 16,5 procent. Bij de 65-74-jarigen steeg het dagelijks internetgebruik in diezelfde periode van 3 naar 40,5 procent en bij de 55-64-jarigen van 11 naar 51 procent. Toch is er nog werk aan de winkel. Het actieve gebruik van online tools blijft een pijnpunt. Bij elke volgende leeftijdscategorie daalt het gebruik van het internet voor het opzoeken van informatie en het volgen van de actualiteit. De digitale ontwikkelingen gaan aan heel wat 55-plussers en zeker 75-plussers voorbij. Zij vinden zich te oud om digitale vaardigheden aan te leren en mogelijkheden op dat vlak te verkennen. In een samenleving waarin meer en meer wordt ingezet op digitale communicatie en promotie van activiteiten, dreigt een deel van de oudere bevolking sociaal geïsoleerd te worden, waarschuwt het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie. (Belga)