In de categorie 15 tot 39-jarigen zegt één op de drie ondervraagde Vlamingen afhankelijk te zijn van de smartphone en vier op de tien zijn afhankelijk van sociale media - bij de 20-29 jarigen is zelfs 55 procent afhankelijk van de sociale media. "Een kwart is afhankelijk van beide en lijdt aan digibesitas. Over alle leeftijdscategorieën heen is dat 13 procent van de Vlamingen", weet professor De Marez. Hij ziet wel steeds meer zelfregulering. "Tieners, met name, zijn al veel bewuster met deze materie bezig, door zich bijvoorbeeld tijdens examenperiodes van de digitale tsunami af te sluiten. Tieners hebben veel tijd en sociale stress, waardoor media voor hen een zegen zijn en ze daardoor tijdrovende gewoontes kweken. Maar plots komen ze in een andere levensfase waar tijd kostbaar is en botsen ze op de grenzen van hun tijdsconsumerende gewoontes. Twintigers en dertigers hebben daarom meer technologiestress dan sociale stress." Tieners zijn wel opvallend mediawijs, ze gaan veel minder delen op brede platformen en kiezen eerder gerichte kanalen. "De diversificatie van platformen zet zich verder. Tieners hebben hun sociaal netwerk mooi in pakketjes zitten. De 'fear of missing out' is gigantisch veel hoger bij twintigers en dertigers dan bij tieners." Elf procent van de Vlamingen slaagt er - ondanks een positieve attitude ten aanzien van technologie - echter niet in om digitale technologieën te omarmen. "Dit zijn veertigers/vijftigers die moeite hebben om zich de nieuwe vereiste digitale vaardigheden eigen te maken, maar vreemd genoeg ook jongeren met een vaak lagere sociaaleconomische status, die opgegroeid zijn in een minder 'mediarijk' huishouden. Initiatieven zoals 'Mediawijs' zullen de volgende jaren vooral op deze groep moeten inzetten", klinkt het. Het onderzoek werd afgenomen bij 2.164 Vlamingen in augustus en september 2016. (Belga)

In de categorie 15 tot 39-jarigen zegt één op de drie ondervraagde Vlamingen afhankelijk te zijn van de smartphone en vier op de tien zijn afhankelijk van sociale media - bij de 20-29 jarigen is zelfs 55 procent afhankelijk van de sociale media. "Een kwart is afhankelijk van beide en lijdt aan digibesitas. Over alle leeftijdscategorieën heen is dat 13 procent van de Vlamingen", weet professor De Marez. Hij ziet wel steeds meer zelfregulering. "Tieners, met name, zijn al veel bewuster met deze materie bezig, door zich bijvoorbeeld tijdens examenperiodes van de digitale tsunami af te sluiten. Tieners hebben veel tijd en sociale stress, waardoor media voor hen een zegen zijn en ze daardoor tijdrovende gewoontes kweken. Maar plots komen ze in een andere levensfase waar tijd kostbaar is en botsen ze op de grenzen van hun tijdsconsumerende gewoontes. Twintigers en dertigers hebben daarom meer technologiestress dan sociale stress." Tieners zijn wel opvallend mediawijs, ze gaan veel minder delen op brede platformen en kiezen eerder gerichte kanalen. "De diversificatie van platformen zet zich verder. Tieners hebben hun sociaal netwerk mooi in pakketjes zitten. De 'fear of missing out' is gigantisch veel hoger bij twintigers en dertigers dan bij tieners." Elf procent van de Vlamingen slaagt er - ondanks een positieve attitude ten aanzien van technologie - echter niet in om digitale technologieën te omarmen. "Dit zijn veertigers/vijftigers die moeite hebben om zich de nieuwe vereiste digitale vaardigheden eigen te maken, maar vreemd genoeg ook jongeren met een vaak lagere sociaaleconomische status, die opgegroeid zijn in een minder 'mediarijk' huishouden. Initiatieven zoals 'Mediawijs' zullen de volgende jaren vooral op deze groep moeten inzetten", klinkt het. Het onderzoek werd afgenomen bij 2.164 Vlamingen in augustus en september 2016. (Belga)