De brief onderstreept dat het niet de bedoeling is om suiker te promoten. "Het gaat erom aan te tonen dat suiker, met mate geconsumeerd, deel kan uitmaken van een evenwichtige voeding en dus niet hoeft verbannen te worden. De informatie in deze campagne is volledig correct en wetenschappelijk onderbouwd." "Coca-Cola is, zoals tal van andere voedingsbedrijven een partner" geeft de VBVD toe. "Zonder sponsorgelden van onze partners kunnen we een vereniging van zowat 900 leden niet professioneel besturen. (...). De boodschap die de VBVD overbrengt staat echter volledig los van enige sponsoring en is steeds in overeenstemming met de wetenschappelijke feiten en met de aanbevelingen van de bevoegde instanties, zowel op nationaal als op internationaal niveau." "De heftige reacties op de eerste publicatie van "Suiker" zet ons natuurlijk aan het denken", schrijft de VBVD. "Meer transparantie en overleg met partners en instanties als de Hoge Gezondheidsraad staan op de agenda." Wendy Lee, communicatieverantwoordelijke van de Hoge Gezondheidsraad, bevestigt dat er inderdaad al contact van de VBVD met de Hoge Gezondheidsraad is geweest om informatie uit te wisselen over de suikercampagne. (Belga)

De brief onderstreept dat het niet de bedoeling is om suiker te promoten. "Het gaat erom aan te tonen dat suiker, met mate geconsumeerd, deel kan uitmaken van een evenwichtige voeding en dus niet hoeft verbannen te worden. De informatie in deze campagne is volledig correct en wetenschappelijk onderbouwd." "Coca-Cola is, zoals tal van andere voedingsbedrijven een partner" geeft de VBVD toe. "Zonder sponsorgelden van onze partners kunnen we een vereniging van zowat 900 leden niet professioneel besturen. (...). De boodschap die de VBVD overbrengt staat echter volledig los van enige sponsoring en is steeds in overeenstemming met de wetenschappelijke feiten en met de aanbevelingen van de bevoegde instanties, zowel op nationaal als op internationaal niveau." "De heftige reacties op de eerste publicatie van "Suiker" zet ons natuurlijk aan het denken", schrijft de VBVD. "Meer transparantie en overleg met partners en instanties als de Hoge Gezondheidsraad staan op de agenda." Wendy Lee, communicatieverantwoordelijke van de Hoge Gezondheidsraad, bevestigt dat er inderdaad al contact van de VBVD met de Hoge Gezondheidsraad is geweest om informatie uit te wisselen over de suikercampagne. (Belga)