Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) vraagt de Vlaamse regering om de milieueffectenrapporten (MER) van procedures zoals Uplace, de Oosterweelverbinding en de verbreding van de Brusselse Grote Ring te herberekenen. Dat is volgens hem nodig omdat in die rapporten geen rekening werd gehouden met de veel hogere uitstoot van schadelijke stoffen door dieselwagens. Volgens berekeningen van Groen zou voor Uplace door de fraude bij Volkswagen de dagelijkse uitstoot van stikstofoxide drie keer hoger liggen dan in de plannen voorzien was. "En dan hebben we nog geen rekening gehouden met dieselwagens van andere merken die ook veel meer ­blijken uit te stoten", aldus Sanctorum.

Straten-Generaal

"Het klopt dat we momenteel niet kunnen inschatten wat de gevolgen zullen zijn, ook niet voor de rapporten. Heel ons milieubeleid is ­gebaseerd op gegevens die sinds de bekentenis van Volkswagen foutief blijken te zijn. We werden bewust bedrogen. Ook wij vragen ons af of er geen herberekeningen nodig zijn", antwoordt minister Schauvliege, die wel benadrukt dat in de MER's nog veel andere factoren meespelen. De minister stelde intussen een advocaat aan die een juridische procedure tegen de Duitse autobouwer voorbereidt.

Straten-Generaaal, de actiegroep tegen de Oosterweelverbinding, dreigt met juridische stappen als de Vlaamse regering de cijfers niet herbekijkt.

Bij Uplace zelf klinkt het dat de onthullingen van de afgelopen weken geen invloed hebben op het studiewerk. 'Het milieueffectenrapport van Uplace is niet gebaseerd op cijfers van autoconstructeurs of op testresultaten die mogelijk niet met de realiteit overeenstemmen. Ons rapport is gebaseerd op reële metingen van uitstoot', klinkt het in De Standaard.

(Belga/RR)

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) vraagt de Vlaamse regering om de milieueffectenrapporten (MER) van procedures zoals Uplace, de Oosterweelverbinding en de verbreding van de Brusselse Grote Ring te herberekenen. Dat is volgens hem nodig omdat in die rapporten geen rekening werd gehouden met de veel hogere uitstoot van schadelijke stoffen door dieselwagens. Volgens berekeningen van Groen zou voor Uplace door de fraude bij Volkswagen de dagelijkse uitstoot van stikstofoxide drie keer hoger liggen dan in de plannen voorzien was. "En dan hebben we nog geen rekening gehouden met dieselwagens van andere merken die ook veel meer ­blijken uit te stoten", aldus Sanctorum. "Het klopt dat we momenteel niet kunnen inschatten wat de gevolgen zullen zijn, ook niet voor de rapporten. Heel ons milieubeleid is ­gebaseerd op gegevens die sinds de bekentenis van Volkswagen foutief blijken te zijn. We werden bewust bedrogen. Ook wij vragen ons af of er geen herberekeningen nodig zijn", antwoordt minister Schauvliege, die wel benadrukt dat in de MER's nog veel andere factoren meespelen. De minister stelde intussen een advocaat aan die een juridische procedure tegen de Duitse autobouwer voorbereidt. Straten-Generaaal, de actiegroep tegen de Oosterweelverbinding, dreigt met juridische stappen als de Vlaamse regering de cijfers niet herbekijkt.Bij Uplace zelf klinkt het dat de onthullingen van de afgelopen weken geen invloed hebben op het studiewerk. 'Het milieueffectenrapport van Uplace is niet gebaseerd op cijfers van autoconstructeurs of op testresultaten die mogelijk niet met de realiteit overeenstemmen. Ons rapport is gebaseerd op reële metingen van uitstoot', klinkt het in De Standaard.(Belga/RR)