Dieselgate barstte in september 2015 los toen Volkswagen aan de Amerikaanse autoriteiten toegaf dat het in sommige dieselmodellen van zijn personenwagens software had geïnstalleerd om de uitstoot van stikstofoxiden kunstmatig te verlagen. Drie maanden later werd in het Europees Parlement een onderzoekscommissie opgericht, waarvan Kathleen Van Brempt (sp.a) werd aangesteld als voorzitter. Tien maanden lang zocht de commissie uit hoe het gesjoemel - op Europese bodem, en niet enkel door VW - had kunnen plaatsvinden. Vanmiddag stemt de commissie over haar eindrapport. De focus ligt op het gebruik van sjoemelsoftware, het verschil tussen de uitstoot die waargenomen wordt in de labo's en die op de openbare weg, de problemen met de Europese typegoedkeuring van voertuigen en het afdwingen van de Europese wetgeving in de lidstaten. De commissieleden zullen ook aanbevelingen goedkeuren die moeten verhinderen dat zulke uitstootschandalen in de toekomst nog voorkomen. De ontwerptekst van het eindrapport telt 13 pagina's, waaraan 205 amendementen werden toegevoegd. De aanbevelingen tellen (voorlopig) 8 pagina's, de commissieleden dienden op die tekst 181 amendementen in. Ook Ivo Belet (CD&V) en Mark Demesmaeker (N-VA), die allebei vicevoorzitter van de onderzoekscommissie zijn, hebben amendementen neergelegd. De stemming start om 15 uur, een uur later houden Van Brempt en de auteurs van het eindrapport en de aanbevelingen een persconferentie. In april stemt de plenaire vergadering van het Europees Parlement over de teksten. (Belga)

Dieselgate barstte in september 2015 los toen Volkswagen aan de Amerikaanse autoriteiten toegaf dat het in sommige dieselmodellen van zijn personenwagens software had geïnstalleerd om de uitstoot van stikstofoxiden kunstmatig te verlagen. Drie maanden later werd in het Europees Parlement een onderzoekscommissie opgericht, waarvan Kathleen Van Brempt (sp.a) werd aangesteld als voorzitter. Tien maanden lang zocht de commissie uit hoe het gesjoemel - op Europese bodem, en niet enkel door VW - had kunnen plaatsvinden. Vanmiddag stemt de commissie over haar eindrapport. De focus ligt op het gebruik van sjoemelsoftware, het verschil tussen de uitstoot die waargenomen wordt in de labo's en die op de openbare weg, de problemen met de Europese typegoedkeuring van voertuigen en het afdwingen van de Europese wetgeving in de lidstaten. De commissieleden zullen ook aanbevelingen goedkeuren die moeten verhinderen dat zulke uitstootschandalen in de toekomst nog voorkomen. De ontwerptekst van het eindrapport telt 13 pagina's, waaraan 205 amendementen werden toegevoegd. De aanbevelingen tellen (voorlopig) 8 pagina's, de commissieleden dienden op die tekst 181 amendementen in. Ook Ivo Belet (CD&V) en Mark Demesmaeker (N-VA), die allebei vicevoorzitter van de onderzoekscommissie zijn, hebben amendementen neergelegd. De stemming start om 15 uur, een uur later houden Van Brempt en de auteurs van het eindrapport en de aanbevelingen een persconferentie. In april stemt de plenaire vergadering van het Europees Parlement over de teksten. (Belga)