De middelen voor het in 2015 opgerichte Vlaams Dierenwelzijnsfonds komen voornamelijk uit de registraties van honden (DogID) en administratieve boetes. Maar terwijl de inkomsten uit de hondenregistratie vorig jaar sterk zijn gestegen, van 395.356 euro in 2019 naar 422.748 euro in 2020, zijn de middelen uit administratieve boetes dus fors gedaald. Dat heeft volgens Vlaams Belang-parlementslid Sterckx te maken met de achterstand bij de inning van die boetes. Zo heeft de dienst Dierenwelzijn voor de jaren 2018, 2019 en 2020 samen nog meer dan 122.000 euro uit boetes te goed. Sterckx dringt aan op een meer kordate inning van de boetes. "De dierenwelzijnswetgeving mag geen vodje papier zijn. Overtredingen moeten consequent worden gesanctioneerd en van de inning van onbetaalde boetes moet snel werk worden gemaakt", aldus Sterckx. "Als men vaststelt dat de inning van de minnelijke schikkingen op zich laat wachten, zullen mensen de indruk krijgen dat er niet volhardend wordt opgetreden", zegt de Vlaams Belang-politica. (Belga)

De middelen voor het in 2015 opgerichte Vlaams Dierenwelzijnsfonds komen voornamelijk uit de registraties van honden (DogID) en administratieve boetes. Maar terwijl de inkomsten uit de hondenregistratie vorig jaar sterk zijn gestegen, van 395.356 euro in 2019 naar 422.748 euro in 2020, zijn de middelen uit administratieve boetes dus fors gedaald. Dat heeft volgens Vlaams Belang-parlementslid Sterckx te maken met de achterstand bij de inning van die boetes. Zo heeft de dienst Dierenwelzijn voor de jaren 2018, 2019 en 2020 samen nog meer dan 122.000 euro uit boetes te goed. Sterckx dringt aan op een meer kordate inning van de boetes. "De dierenwelzijnswetgeving mag geen vodje papier zijn. Overtredingen moeten consequent worden gesanctioneerd en van de inning van onbetaalde boetes moet snel werk worden gemaakt", aldus Sterckx. "Als men vaststelt dat de inning van de minnelijke schikkingen op zich laat wachten, zullen mensen de indruk krijgen dat er niet volhardend wordt opgetreden", zegt de Vlaams Belang-politica. (Belga)