Het educatief lessenpakket 'Oog in Oog' werd vorig jaar geïntroduceerd in het kleuter- en lager onderwijs en zal nu worden aangeboden aan middelbare scholieren. Het pakket gaat in op vijf deelthema's: dierenwelzijn, gezelschapsdieren, landbouwdieren, proefdieren en exotische dieren.

'Kinderen en jongeren zijn de diereneigenaars van de toekomst', zegt minister Weyts. 'Het is belangrijk hen zo vroeg mogelijk bij dierenwelzijn te betrekken en hen bewust te maken van de verantwoordelijkheid die ze zelf kunnen nemen in hun omgang met dieren.'

Bewuste keuze voor een dier

Het lesmateriaal wordt ontwikkeld door Djapo, een educatieve organisatie die kinderen en jongeren leert omgaan met maatschappelijke uitdagingen.

'Elk thema bouwt een leerlijn op aan de hand van doelstellingen die per leeftijdsgroep aansluiten bij de eindtermen', zegt Kaat Boon, directeur van Djapo. 'Leerlingen zien in dat mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze ontdekken wat dierenwelzijn inhoudt en denken na over dierethiek. In het thema gezelschapsdieren beseffen leerlingen dat een gezelschapsdier in huis halen een bewuste keuze moet zijn, en gepaard gaat met verantwoordelijkheden en gevolgen.'

Sinds de lancering van de website Oog in Oog werd het lessenpakket al meer dan 6000 keer door een leerkracht gedownload. Voor leerkrachten in het secundair onderwijs die graag te weten komen hoe ze het thema dierenwelzijn binnen hun lessen kunnen opnemen, is er op 2 november een gratis webinar te volgen.

Het educatief lessenpakket 'Oog in Oog' werd vorig jaar geïntroduceerd in het kleuter- en lager onderwijs en zal nu worden aangeboden aan middelbare scholieren. Het pakket gaat in op vijf deelthema's: dierenwelzijn, gezelschapsdieren, landbouwdieren, proefdieren en exotische dieren. 'Kinderen en jongeren zijn de diereneigenaars van de toekomst', zegt minister Weyts. 'Het is belangrijk hen zo vroeg mogelijk bij dierenwelzijn te betrekken en hen bewust te maken van de verantwoordelijkheid die ze zelf kunnen nemen in hun omgang met dieren.'Het lesmateriaal wordt ontwikkeld door Djapo, een educatieve organisatie die kinderen en jongeren leert omgaan met maatschappelijke uitdagingen. 'Elk thema bouwt een leerlijn op aan de hand van doelstellingen die per leeftijdsgroep aansluiten bij de eindtermen', zegt Kaat Boon, directeur van Djapo. 'Leerlingen zien in dat mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze ontdekken wat dierenwelzijn inhoudt en denken na over dierethiek. In het thema gezelschapsdieren beseffen leerlingen dat een gezelschapsdier in huis halen een bewuste keuze moet zijn, en gepaard gaat met verantwoordelijkheden en gevolgen.'Sinds de lancering van de website Oog in Oog werd het lessenpakket al meer dan 6000 keer door een leerkracht gedownload. Voor leerkrachten in het secundair onderwijs die graag te weten komen hoe ze het thema dierenwelzijn binnen hun lessen kunnen opnemen, is er op 2 november een gratis webinar te volgen.