'Terwijl de hoogste temperatuur ooit in België werd gemeten - 39,9 graden - en de mens verkoeling zocht aan het zwembad, gingen ondertussen de veetransporten gewoon door. In tegenstelling tot de omringende landen kent België hiervoor geen hitteplan of transport-stop', hekelt Animal Rights.

Een maand geleden, tijdens de vorige hittegolf, filmde de organisatie ook al bij diverse slachthuizen hoe trailers met varkens en runderen in de brandende zon stonden te wachten. 'Varkens kunnen slecht tegen hitte; ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden te nemen, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet. Hitte leidt tot stress en dat kan uiteindelijk tot de dood leiden', waarschuwt de organisatie.

'Het is duidelijk dat boeren, transporteurs en slachthuizen geen verantwoording nemen en deze misdaad tegen de dieren laten voortbestaan', zegt campagneleider Erwin Vermeulen.

De organisatie eist van de regering dat die 'direct maatregelen neemt om aan deze hel een einde te maken'.

Onderhandelingen

Febev, de Federatie van het Belgische Vlees, zegt in een reactie dat het al sinds maart aan een oplossing werkt met de dienst Dierenwelzijn om hittestress bij dieren in transport naar het slachthuis te vermijden. 'De oplossing die de voorkeur van de sector geniet is dat de transporten 's nachts gebeuren wanneer de temperaturen zachter zijn,' klinkt het in een persbericht. 'De bevoegdheid voor het wijzigen van de slachturen ligt evenwel bij het FAVV. Op 23 juli ging het FAVV akkoord met een uitzonderingsmaatregel voor de komende dagen en zal er met de betrokken overheden aan een structureel kader gewerkt worden dat voor het einde van het jaar geformaliseerd wordt.'

Febev herhaalt dat het in dit verhaal op één lijn staat met Animal Rights. 'De keten hecht veel belang aan dierenwelzijn en investeert voortdurend in nieuwe maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren. We werken dan ook samen met alle betrokken partijen om een formeel kader hiervoor uit te werken.'

'Terwijl de hoogste temperatuur ooit in België werd gemeten - 39,9 graden - en de mens verkoeling zocht aan het zwembad, gingen ondertussen de veetransporten gewoon door. In tegenstelling tot de omringende landen kent België hiervoor geen hitteplan of transport-stop', hekelt Animal Rights. Een maand geleden, tijdens de vorige hittegolf, filmde de organisatie ook al bij diverse slachthuizen hoe trailers met varkens en runderen in de brandende zon stonden te wachten. 'Varkens kunnen slecht tegen hitte; ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden te nemen, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet. Hitte leidt tot stress en dat kan uiteindelijk tot de dood leiden', waarschuwt de organisatie. 'Het is duidelijk dat boeren, transporteurs en slachthuizen geen verantwoording nemen en deze misdaad tegen de dieren laten voortbestaan', zegt campagneleider Erwin Vermeulen. De organisatie eist van de regering dat die 'direct maatregelen neemt om aan deze hel een einde te maken'. OnderhandelingenFebev, de Federatie van het Belgische Vlees, zegt in een reactie dat het al sinds maart aan een oplossing werkt met de dienst Dierenwelzijn om hittestress bij dieren in transport naar het slachthuis te vermijden. 'De oplossing die de voorkeur van de sector geniet is dat de transporten 's nachts gebeuren wanneer de temperaturen zachter zijn,' klinkt het in een persbericht. 'De bevoegdheid voor het wijzigen van de slachturen ligt evenwel bij het FAVV. Op 23 juli ging het FAVV akkoord met een uitzonderingsmaatregel voor de komende dagen en zal er met de betrokken overheden aan een structureel kader gewerkt worden dat voor het einde van het jaar geformaliseerd wordt.'Febev herhaalt dat het in dit verhaal op één lijn staat met Animal Rights. 'De keten hecht veel belang aan dierenwelzijn en investeert voortdurend in nieuwe maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren. We werken dan ook samen met alle betrokken partijen om een formeel kader hiervoor uit te werken.'