Minister Weyts heeft na overleg met het federaal crisiscentrum meer duidelijkheid gekregen over de dierenasielen. Die mogen zich blijven inzetten voor de opvang en verzorging van dieren. Ook de vrijwilligers mogen aan de slag blijven, maar moeten daarbij natuurlijk ook alle voorzorgsmaatregelen over afstand en hygiëne respecteren. De asielen zelf blijven gesloten voor bezoek, maar adopties mogen wél nog, zij het dan op afspraak. "Als er weken of maandenlang geen adopties meer zouden zijn, dan kan dat grote gevolgen hebben in de asielen", aldus Weyts. "De instroom van dieren is immers niet gestopt bij de asielen. Er moet ook een uitstroom zijn van dieren die opgenomen worden in een liefdevolle thuis". De N-VA-minister wil ook de geplande financiële steun voor de asielen versnellen. Zo zullen de erkende dierenasielen voor eind april een eenmalig steunbedrag van 3.000 euro krijgen. Minister Weyts dringt bij het federaal crisiscentrum aan op meer duidelijkheid voor de dierenkwekers. "Ik heb het crisiscentrum al een paar keer gevraagd om ook een uitzondering te maken voor de honden- en kattenkwekerijen. Zij zitten nu ook met een opgebouwd bestand van levende dieren. Er moet ook voor hen duidelijkheid komen". (Belga)

Minister Weyts heeft na overleg met het federaal crisiscentrum meer duidelijkheid gekregen over de dierenasielen. Die mogen zich blijven inzetten voor de opvang en verzorging van dieren. Ook de vrijwilligers mogen aan de slag blijven, maar moeten daarbij natuurlijk ook alle voorzorgsmaatregelen over afstand en hygiëne respecteren. De asielen zelf blijven gesloten voor bezoek, maar adopties mogen wél nog, zij het dan op afspraak. "Als er weken of maandenlang geen adopties meer zouden zijn, dan kan dat grote gevolgen hebben in de asielen", aldus Weyts. "De instroom van dieren is immers niet gestopt bij de asielen. Er moet ook een uitstroom zijn van dieren die opgenomen worden in een liefdevolle thuis". De N-VA-minister wil ook de geplande financiële steun voor de asielen versnellen. Zo zullen de erkende dierenasielen voor eind april een eenmalig steunbedrag van 3.000 euro krijgen. Minister Weyts dringt bij het federaal crisiscentrum aan op meer duidelijkheid voor de dierenkwekers. "Ik heb het crisiscentrum al een paar keer gevraagd om ook een uitzondering te maken voor de honden- en kattenkwekerijen. Zij zitten nu ook met een opgebouwd bestand van levende dieren. Er moet ook voor hen duidelijkheid komen". (Belga)