Naar aanleiding van de informele vergadering van de Europese ministers van Financiën, vandaag en morgen in Brdo (Slovenië), hebben Nederland en zeven andere EU-landen die als "zuinig" geboekstaafd staan, een pleidooi gelanceerd om de Europese begrotingsregels te vereenvoudigen. Het Stabiliteits- en Groeipact stelt dat het tekort van eurolanden niet meer dan 3 procent mag bedragen en de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product mag zijn, maar de acht landen staan open voor een versimpeling van de regels. Ze benadrukken evenwel dat de begrotingsdiscipline moet blijven, maar werpen op dat "aanpassingen bijdragen aan een consistente, transparante en betere toepassing van de regels". Hun pleidooi krijgt bijval van Vlaams minister Diependaele. "Ik steun de oproep van mijn acht Europese collega's volmondig", zegt hij. "Gezonde overheidsfinanciën zijn de hoeksteen om volgende crisissen op te vangen. Verantwoordelijk begrotingsbeleid zorgt ervoor dat je als overheid beleid kan voeren waaraan de maatschappij nood heeft." Voor Diependaele is "vasthouden aan de Europese begrotingsregels van het hoogste belang om de welvaart van de volgende generaties Vlamingen veilig te stellen". Hij wil dat er actie ondernomen wordt "om de put die gecreëerd werd door de pandemie niet te laten ontaarden in een schuldenravijn". Omwille van de coronacrisis werden de begrotingsregels vorig jaar opgeschort. Dat moest de overheden de ademruimte geven om massaal geld te pompen in hun economieën, die het door de lockdowns zwaar te verduren kregen. Pas in 2023 zouden de regels weer van kracht worden. Intussen zal er onder leiding van de Europese Commissie een debat ten gronde worden gevoerd over de zin en de onzin van de huidige regels. Wellicht zal iedereen pas na de Franse presidentsverkiezingen volgend voorjaar in zijn kaarten laten kijken. De meeste lidstaten zijn het erover eens dat de regels in ieder geval gemoderniseerd moeten worden. Maar de tekort- en schuldnormen aanpassen, zou een verdragswijziging vergen. "De inzet vandaag is niet alleen de begroting niet te laten ontsporen, maar ook te investeren in de toekomst", zei federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) toen hij vandaag in Slovenië aankwam. "Dat zal de discussie zijn: hoe kunnen we ons verzekeren van een duurzame begroting en een duurzame schuldgraad - noodzakelijk om toekomstige crises het hoofd te bieden - én ons tegelijk voorbereiden op de toekomst door onze investeringsgraad te verhogen?" Vlaams minister Diependaele waarschuwt de regels in ieder geval niet "te laten voor wat ze zijn". "Dat is de verkeerde weg, met mogelijks nefaste gevolgen voor de hele Unie. (...) Een groot risico van de verbondenheid is dat landen elkaar ook makkelijk mee in hun val kunnen sleuren. Dit is exact wat zou kunnen gebeuren, mochten we de begrotingsdiscipline loslaten." Hij geeft evenwel toe dat de Europese regels niet feilloos zijn en dat het een goede zaak is dat er een debat over wordt gevoerd. Dat standpunt gaat hij ook bepleiten bij het federale niveau. "Wij moeten ons aansluiten bij de noordelijke lidstaten die hun begroting op orde hebben en omgaan met het belastinggeld als een goede huisvader", zegt Diependaele. "Ik hoop op mijn federale collega's te kunnen rekenen om onze welvaart niet op het spel te zetten." (Belga)

Naar aanleiding van de informele vergadering van de Europese ministers van Financiën, vandaag en morgen in Brdo (Slovenië), hebben Nederland en zeven andere EU-landen die als "zuinig" geboekstaafd staan, een pleidooi gelanceerd om de Europese begrotingsregels te vereenvoudigen. Het Stabiliteits- en Groeipact stelt dat het tekort van eurolanden niet meer dan 3 procent mag bedragen en de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product mag zijn, maar de acht landen staan open voor een versimpeling van de regels. Ze benadrukken evenwel dat de begrotingsdiscipline moet blijven, maar werpen op dat "aanpassingen bijdragen aan een consistente, transparante en betere toepassing van de regels". Hun pleidooi krijgt bijval van Vlaams minister Diependaele. "Ik steun de oproep van mijn acht Europese collega's volmondig", zegt hij. "Gezonde overheidsfinanciën zijn de hoeksteen om volgende crisissen op te vangen. Verantwoordelijk begrotingsbeleid zorgt ervoor dat je als overheid beleid kan voeren waaraan de maatschappij nood heeft." Voor Diependaele is "vasthouden aan de Europese begrotingsregels van het hoogste belang om de welvaart van de volgende generaties Vlamingen veilig te stellen". Hij wil dat er actie ondernomen wordt "om de put die gecreëerd werd door de pandemie niet te laten ontaarden in een schuldenravijn". Omwille van de coronacrisis werden de begrotingsregels vorig jaar opgeschort. Dat moest de overheden de ademruimte geven om massaal geld te pompen in hun economieën, die het door de lockdowns zwaar te verduren kregen. Pas in 2023 zouden de regels weer van kracht worden. Intussen zal er onder leiding van de Europese Commissie een debat ten gronde worden gevoerd over de zin en de onzin van de huidige regels. Wellicht zal iedereen pas na de Franse presidentsverkiezingen volgend voorjaar in zijn kaarten laten kijken. De meeste lidstaten zijn het erover eens dat de regels in ieder geval gemoderniseerd moeten worden. Maar de tekort- en schuldnormen aanpassen, zou een verdragswijziging vergen. "De inzet vandaag is niet alleen de begroting niet te laten ontsporen, maar ook te investeren in de toekomst", zei federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) toen hij vandaag in Slovenië aankwam. "Dat zal de discussie zijn: hoe kunnen we ons verzekeren van een duurzame begroting en een duurzame schuldgraad - noodzakelijk om toekomstige crises het hoofd te bieden - én ons tegelijk voorbereiden op de toekomst door onze investeringsgraad te verhogen?" Vlaams minister Diependaele waarschuwt de regels in ieder geval niet "te laten voor wat ze zijn". "Dat is de verkeerde weg, met mogelijks nefaste gevolgen voor de hele Unie. (...) Een groot risico van de verbondenheid is dat landen elkaar ook makkelijk mee in hun val kunnen sleuren. Dit is exact wat zou kunnen gebeuren, mochten we de begrotingsdiscipline loslaten." Hij geeft evenwel toe dat de Europese regels niet feilloos zijn en dat het een goede zaak is dat er een debat over wordt gevoerd. Dat standpunt gaat hij ook bepleiten bij het federale niveau. "Wij moeten ons aansluiten bij de noordelijke lidstaten die hun begroting op orde hebben en omgaan met het belastinggeld als een goede huisvader", zegt Diependaele. "Ik hoop op mijn federale collega's te kunnen rekenen om onze welvaart niet op het spel te zetten." (Belga)