De minister, die bevoegd is voor Onroerend Erfgoed, kreeg vragen voorgeschoteld van Cathy Coudyser (N-VA) en Maxim Veys (sp.a) na het bekladden van beelden van onze voormalige vorst, omwille van de wandaden die indertijd plaatsvonden in Congo. Diependaele zei er begrip voor te hebben dat mensen aanstoot nemen aan standbeelden om Leopold II te eren. Maar beelden bekladden of afbreken, daar is hij geen voorstander van. Een optie is ze onderbrengen in het museum met duiding erbij, maar dat zou de minister jammer vinden. "Het is belangrijk dat onroerend erfgoed deel blijft van het straatbeeld", luidde het. "Het verhaal van Leopold II was geen sprookje, maar het moet wel verteld worden. De geschiedenis verdwijnt niet door de beelden weg te halen, je maakt hem onzichtbaar." Hij is dan ook niet van plan de beelden te schrappen van de lijst van onroerend erfgoed of de bescherming te schrappen. Wel brak hij er een lans voor om de juiste duiding bij de beelden te geven en de context uit te breiden. Dat hoeft niet met louter een plaatje, maar hij opperde bijvoorbeeld een ander beeld ernaast te plaatsen, bijvoorbeeld ter ere van de slachtoffers. "Je plaatst het op die manier in een context en verruimt het." Diependaele gaf aan dat zijn administratie daar mee over wil nadenken. Het lijkt hem ook zinvol daar kunstenaars bij te betrekken. (Belga)

De minister, die bevoegd is voor Onroerend Erfgoed, kreeg vragen voorgeschoteld van Cathy Coudyser (N-VA) en Maxim Veys (sp.a) na het bekladden van beelden van onze voormalige vorst, omwille van de wandaden die indertijd plaatsvonden in Congo. Diependaele zei er begrip voor te hebben dat mensen aanstoot nemen aan standbeelden om Leopold II te eren. Maar beelden bekladden of afbreken, daar is hij geen voorstander van. Een optie is ze onderbrengen in het museum met duiding erbij, maar dat zou de minister jammer vinden. "Het is belangrijk dat onroerend erfgoed deel blijft van het straatbeeld", luidde het. "Het verhaal van Leopold II was geen sprookje, maar het moet wel verteld worden. De geschiedenis verdwijnt niet door de beelden weg te halen, je maakt hem onzichtbaar." Hij is dan ook niet van plan de beelden te schrappen van de lijst van onroerend erfgoed of de bescherming te schrappen. Wel brak hij er een lans voor om de juiste duiding bij de beelden te geven en de context uit te breiden. Dat hoeft niet met louter een plaatje, maar hij opperde bijvoorbeeld een ander beeld ernaast te plaatsen, bijvoorbeeld ter ere van de slachtoffers. "Je plaatst het op die manier in een context en verruimt het." Diependaele gaf aan dat zijn administratie daar mee over wil nadenken. Het lijkt hem ook zinvol daar kunstenaars bij te betrekken. (Belga)