Met de projectoproep wil minister Diependaele de 70 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Vlaanderen (goed voor 255 Vlaamse steden en gemeenten) aansporen om vernieuwende of experimentele woonprojecten op te zetten. "We verwachten projecten over een divers en betaalbaar woonaanbod, de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving of rond het informeren en begeleiden van burgers met woonvragen", legt minister Diependaele uit. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om projecten waarbij gemeenten op een vernieuwende manier samenwerken rond dak- en thuisloosheid of rond het begeleiden van kwetsbare (kandidaat-)huurders. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen hun projectvoorstel indienen tot en met 31 augustus 2021. De minister zal in de loop van november een beslissing nemen over het toekennen van de subsidies, zodat de projecten van start kunnen gaan vanaf 1 januari 2022. De maximale looptijd per project is 3 jaar. (Belga)

Met de projectoproep wil minister Diependaele de 70 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Vlaanderen (goed voor 255 Vlaamse steden en gemeenten) aansporen om vernieuwende of experimentele woonprojecten op te zetten. "We verwachten projecten over een divers en betaalbaar woonaanbod, de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving of rond het informeren en begeleiden van burgers met woonvragen", legt minister Diependaele uit. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om projecten waarbij gemeenten op een vernieuwende manier samenwerken rond dak- en thuisloosheid of rond het begeleiden van kwetsbare (kandidaat-)huurders. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen hun projectvoorstel indienen tot en met 31 augustus 2021. De minister zal in de loop van november een beslissing nemen over het toekennen van de subsidies, zodat de projecten van start kunnen gaan vanaf 1 januari 2022. De maximale looptijd per project is 3 jaar. (Belga)