De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) publiceerde woensdag een rapport over de aanpak van deze kwesties in België in de voorbije zes jaar. Het toezichtsorgaan van de Raad van Europa, dat bevindingen tot juni vorig jaar in het rapport opnam, richt twee prioritaire aanbevelingen aan de overheden. Ten eerste vraagt ECRI ervoor te zorgen dat "geen enkele publieke of private dienstverleners verplicht is om ten behoeve van de beheersing van de immigratie en handhaving van beleid dienaangaande aangifte te doen van personen van wie wordt vermoed dat ze onregelmatig in België verblijven". In sommige gevallen is het voor onregelmatig verblijvende migranten niet eenvoudig om fundamentele rechten uit te oefenen zonder dat ze het risico lopen dat immigratie- of uitzettingsprocedures in gang worden gezet, stelt ECRI. Zo hebben ze recht op uitbetaling van loon dat werkgevers hen verschuldigd zijn. In een tweede aanbeveling stelt ECRI dat de Belgische autoriteiten ervoor moeten zorgen dat "de commissie die verantwoordelijk is voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetgeving over voldoende middelen beschikt om haar werkzaamheden te hervatten en de reikwijdte van haar activiteiten uit te breiden." Sinds het rapport uit 2013 heeft België op een aantal gebieden wel vooruitgang geboekt, vindt ECRI. Het orgaan wijst onder meer op de positieve rol van Unia, de wet- en regelgeving over LGBTI'ers en de proactieve programma's die België heeft ontwikkeld tegen haatboodschappen. ECRI toont zich anderzijds wel bezorgd dat leraren in België "zich machteloos en in de steek gelaten voelen" als het gaat om diversiteit in de klas. Er is volgens het rapport ook behoefte aan een algemene preventieve aanpak van pesterijen op school. (Belga)

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) publiceerde woensdag een rapport over de aanpak van deze kwesties in België in de voorbije zes jaar. Het toezichtsorgaan van de Raad van Europa, dat bevindingen tot juni vorig jaar in het rapport opnam, richt twee prioritaire aanbevelingen aan de overheden. Ten eerste vraagt ECRI ervoor te zorgen dat "geen enkele publieke of private dienstverleners verplicht is om ten behoeve van de beheersing van de immigratie en handhaving van beleid dienaangaande aangifte te doen van personen van wie wordt vermoed dat ze onregelmatig in België verblijven". In sommige gevallen is het voor onregelmatig verblijvende migranten niet eenvoudig om fundamentele rechten uit te oefenen zonder dat ze het risico lopen dat immigratie- of uitzettingsprocedures in gang worden gezet, stelt ECRI. Zo hebben ze recht op uitbetaling van loon dat werkgevers hen verschuldigd zijn. In een tweede aanbeveling stelt ECRI dat de Belgische autoriteiten ervoor moeten zorgen dat "de commissie die verantwoordelijk is voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetgeving over voldoende middelen beschikt om haar werkzaamheden te hervatten en de reikwijdte van haar activiteiten uit te breiden." Sinds het rapport uit 2013 heeft België op een aantal gebieden wel vooruitgang geboekt, vindt ECRI. Het orgaan wijst onder meer op de positieve rol van Unia, de wet- en regelgeving over LGBTI'ers en de proactieve programma's die België heeft ontwikkeld tegen haatboodschappen. ECRI toont zich anderzijds wel bezorgd dat leraren in België "zich machteloos en in de steek gelaten voelen" als het gaat om diversiteit in de klas. Er is volgens het rapport ook behoefte aan een algemene preventieve aanpak van pesterijen op school. (Belga)